Annons

Framtidens kunskap skapas av Linnéuniversitetet

Vi är mitt i en valrörelse och omgivna av en synnerligen orolig värld. Oavsett regering och politiska vindriktningar – välgrundad kunskap för framgångsrik handling behövs, nu mer än någonsin; såväl för enskilda individer och näringsliv, som för offentlig sektor och civilsamhälle.
Debatt • Publicerad 6 september 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Linneuniversitets rektor Peter Aronsson.
Linneuniversitets rektor Peter Aronsson.Foto: David Johansson

I samtiden efterfrågas insatser för livslångt lärande och kunskaper som behövs för ökad säkerhet och trygghet. Här bidrar Linnéuniversitetet redan med bland annat kunskap i energiomställning, IT-säkerhet, polis-och sjöfartsutbildningar i framkant, samt många stöttande professioner som till exempel socionomer, psykologer och lärare.

Linnéuniversitetet har under senare år utvecklats till en allt mer nödvändig och framgångsrik del av ett ekosystem för kunskapsbildning som är och måste vara både regional, nationell och global.

Annons

Genom satsningar på våra kunskapsmiljöer som kombinerar forskning, utbildning och samverkan är vi väl skickade att fortsätta sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling inom allt fler områden: nya material, digitala transformationer, hållbart vatten, lärande i förändring och hållbar turism.

Förmågan till samskapande för ökad hållbarhet och värde är tydlig och uppskattad av aktörer i vår närhet. Staten har givit oss en viss ökning av forskningsanslaget med cirka 60 miljoner de senaste åren. Men mer behövs då vi fortfarande ligger efter storstadsuniversiteten.

Genom partnerskap med aktörer i regionen har vi tillsammans säkrat ytterligare framtidsresurser för tre satsningar av stor betydelse – och vi vill fortsätta med fler samarbeten för stark kunskapsbildning:

• Värdeutveckling kring skogen och grön hållbarhet (Ikea och Södra, totalt 320 Mkr)

• Utbyggd juridik och rättsvetenskap behövs för en god demokratisk samhällsutveckling (Kalmar kommun, totalt 300 Mkr )

• Satsningar på eHälsa kombinerar teknikutveckling med nytta för patienter och vårdanställda (Region Kalmar län, totalt 400 Mkr)

Detta är viktiga satsningar som matchar vårt stora utbildningsuppdrag, ger internationell synlighet och nationell spets. Linnéuniversitetet tar årligen in över 40 000 studenter till vår region. Vårt lärosäte gjorde en enastående insats under pandemin med större ökning av antalet studenter än någon annan.

Vi kan också visa att våra studenter får en brant och värdeskapande bildning och utbildning. Studenterna blir både mer attraktiva och allt mer kompetent att möta framtiden, vilket i sin tur ger både självförtroende, kreativitet och arbete.

Vi är ett stort och framstående universitet i ett starkt högskolesystem. Sjätte störst vad gäller utbildning, tidig deltagare i European University Initiative och sedan tre år tillbaka är vi ett av 13 svenska lärosäten som enligt Shanghai-rankingen räknas till de 1 000 bästa i världen. En stark och excellent forskning på hög internationell nivå lägger basen för denna utveckling.

Jag vill påminna om detta mitt i en tillvaro som präglas av brandkårsutryckningar, men i en tid som kräver framgångsrik kunskapsbildning för alla samhällsutmaningar och omställning av energi, klimat, integration och säkerhet – kort sagt alla stora valfrågor.

Annons

Vi har tillsammans – medarbetare, studenter och samverkande aktörer, gjort en makalös resa sedan Linnéuniversitetets bildande 2010 och förverkligandet av denna resa ska fortsätta ytterligare. Vi är redo att framgångsrikt ta vårt ansvar för en bättre framtid.

Peter Aronsson
, rektor, Linnéuniversitetet

Annons
Annons
Annons
Annons