Annons

Fysiska läromedel i Växjös skolor

Av de elever som slutar 9:an i Växjö är mellan 80-85 procent behöriga att söka en nationell gymnasielinje. Detta har blivit en helt okej siffror enligt de flesta. Liberalerna i Växjö håller inte med.
Debatt • Publicerad 10 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anders Landin (L) ser många fördelar med fysiska läromedel.
Anders Landin (L) ser många fördelar med fysiska läromedel.Foto: JESSICA GOW / TT

Tänk, att 2-3 i varje klass inte kan gå vidare till gymnasiet och skaffa sig en utbildning som gör att de kan försörja sig i framtiden. Arbetslösheten ökar inte bara i Sverige, den cementeras på alldeles för höga nivåer. En av Liberalernas viktigaste frågor är utbildning och vi vill att en större del av grundskoleeleverna når gymnasiebehörighet. I en utopi klarar 100 procent av eleverna detta och givetvis vore det önskvärt, men 80-85 procent är alldeles för lågt. Ett steg i rätt riktning vore att ge lärarna i grundskolan möjlighet att välja fysiska läromedel till sin undervisning.

I ett antal år nu har de flesta kommunala högstadieskolor i Växjö uteslutande använt sig av digitala läromedel. Det är i stort inget fel på de digitala läromedlen, informationen, övningarna, bilderna eller diagrammen är i stort desamma som i en fysisk bok. Det som skiljer dem åt är formatet, men det är en väldigt viktig faktor. Ett digitalt verktyg är inte begränsat till just den digitala lärobok som läraren vill att eleverna skall läsa eller jobba med. De kan se på film, spela spel, chatta med varandra och så vidare. Det är ganska svårt att bevaka 25 elever i ett klassrum om de jobbar på en skärm som är vänd mot läraren och vi vill väl ändå inte att lärarna skall vara skärmvakter. Det skall inte vara en pedagogs främsta uppgift. Jag tror alla föräldrar kan inse problemet då de säkerligen haft begränsningar på skärmtid, eller att det ryckt lite i dem då deras barn spenderat alldeles för mycket tid med att glo in i sin mobil och jag vågar nog påstå att kommentarer som ”lägg ifrån dig den där nu” yttrats av de flesta föräldrar.

Annons

Jag jobbar själv som lärare på en högstadieskola har i Växjö och det finns flera fördelar med fysiska läromedel, men jag väljer att lyfta fram följande:

1. Fokus. En fysisk lärobok tar bort eventuella lockelser i form av film eller spel. Sådant kan eleverna syssla med på rasten. Det är enkelt för läraren att hålla ordningen och se om någon elev inte gör det som är tänkt under lektionen.

2. Överblick. Kunskaperna i språk hos våra svenska elever har inte stegrat de senaste åren utan snarare stagnerat för att nu peka neråt. För att bli bättre på språk måste du först behärska ditt modersmål. En fysisk bok ger överblick i en textmassa och möjlighet till lästräning som digitala medel inte kan.

3. Skärmtid. De flesta är nog överens om att våra barn och ungdomar sitter mycket vid skärmar redan nu. Att i alla fall under lektionstid få slippa se in i en skärm vore kanske inte så illa. Stora delar av rasten och fritiden spenderas ändå i skärmljuset.

Som liberal tror jag på att människan kan tänka själv, resonera sig fram till slutsatser utefter egna erfarenheter och använda sitt sunda förnuft. Denna tro på människans intellektuella egenskaper gör att jag inte tänker fördjupa mig i forskningen här. Logiken i mina argument bör tala för sig själva, men om någon ändå vill fördjupa sig i ämnet finns omfattande forskning som stöder min åsikt.

Liberalerna i Växjö vill ge kommunens lärare möjligheten att kunna välja sina verktyg själva! Fysiskt eller digitalt, men det skall inte vara en ekonomisk fråga och alla ämneslärare kan inte tvingas välja samma lösning på grund av att det blir billigare. Vi lägger inte särskilt mycket av skolpengen på läromedel och förutom den initiala kostnaden som kommer av nyinköpta, fysiska, böcker är jag övertygad om att man inom några år sparat in den summan. Det är ju faktiskt så att fysiska böcker inte försvinner efter ett år till skillnad från en digital licens som måste förnyas varje år.

Anders Landin (L)

”Jag jobbar själv som lärare på en högstadieskola har i Växjö och det finns flera fördelar med fysiska läromedel.”
Annons
Annons
Annons
Annons