Annons

Gör det här för landets pensionärer

Här är en rad önskemål på förbättringar för landets pensionärer. Vilket parti är beredda att uppfylla dem?
Insändare • Publicerad 9 juni 2022
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ingegerd Gustavsson har en rad önskemål att framföra till politikerna, gällande vardagen för pensionärerna i Sverige.
Ingegerd Gustavsson har en rad önskemål att framföra till politikerna, gällande vardagen för pensionärerna i Sverige.Foto: Henrik Montgomery/TT

Ekonomi: Pensionssystemet måste utvärderas och omarbetas. Sedan systemet infördes har samhället genomgått en stor förändring. Ett garantitillägg är på förslag och om det går igenom så blir det ett tillskott för cirka en miljon pensionärer vilket är bra. Men man ska inte var beroende av att få allmosor i form av ett bidrag på ett par hundra då och då. Seniorerna måste kunna ha en trygg och stabil ekonomi och kunna lägga en långsiktig budget samt leva på sin pension. Att arbeta ska alltid ha lönat sig och det ska synas i pensionsutbetalningen. Pensionssystemet är nu ett lappverk som inte längre går att renovera utan måste omarbetas. Detta måste göras skyndsamt.

Bostäder: Sänk eller ta bort flyttskatterna och gör det möjligt för seniorerna att flytta från sitt nuvarande boende till ett boende som är mer tryggt och mer tillgängligt. Många känner att man vill bo och leva bekvämt och lämna sina stora lägenheter och hus och slippa trappor och trädgårdsarbete med mera. Det sägs att äldre bor kvar för länge i sina bostäder och stoppar upp flyttkedjorna. Men det finns inget bra att flytta till.

Annons

En allt äldre befolkning gör att det blir fler ensamhushåll och behovet av social kontakt ökar. Alla har olika behov och det byggs inte lämpliga bostäder för äldre och det behövs olika typer av boende som generationsboende och trygghetsboende med stöd och tillgänglighetsanpassning som gör att man inte behöver dra flyttlasset en gång till. Investeringsstödet för byggande av trygghetsboende bör göras permanent och utvecklas ytterligare för att tillmötesgå en allt större grupp av människor.

Valfrihet: Vi seniorer har tagit många beslut i våra liv och varför ska vi inte kunna välja själva när vi blir äldre? Vi vill inte var beroende av hemtjänstpersonal när man kan bo på ett trygghetsboende. Vi vill inte till ett äldreboende som någon tjänsteman bestämt. Omsorgen ska utgå från den enskildes önskan och behov inte från en kommunanställd tjänsteman. Det är den enskilde och deras anhöriga som vet vad som passar och vilka behov och önskningar den äldre vill ha. Även i primärvården vill vi seniorer ha en fast vårdkontakt. En primärvård med inriktning på +65.

Vilket parti är beredda att uppfylla våra önskemål?

Det är avgörande för var vi seniorer ska lägga våra röster i det kommande valet.

Ingegerd Gustavsson

Annons
Annons
Annons
Annons