Annons

Håll ut och kraftsamla för omstart Växjö

Växjö står nu inför toppen av en tredje våg parallellt med att vaccineringen fortskrider. Nu gäller det verkligen att vi fortsätter hålla i och hålla ut. Tillsammans behöver vi samla kraft och hålla hoppet upp när vi nu går mot ljusare tider.
Debatt • Publicerad 10 maj 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Beslutet om att tidvis införa distansundervisning har varit rätt för att minska smittspridningen, men vi behöver se över vilka stödåtgärder som behöver förstärkas”, skriver politikerna i Blågröna Växjö.
”Beslutet om att tidvis införa distansundervisning har varit rätt för att minska smittspridningen, men vi behöver se över vilka stödåtgärder som behöver förstärkas”, skriver politikerna i Blågröna Växjö.Foto: Janerik Henriksson/TT

Våra chefer och medarbetare har gjort ett fantastiskt och snabbfotat omställningsarbete som säkerställt rätt insatser under en svår period som saknar motstycke i modern tid. Politiken har antagit pandemins utmaningar med ett starkt, transparent ledarskap och tydlig strategisk styrning som bidragit till stabilitet på ett stormande hav.

Blågröna Växjö ser med stolthet på hur medarbetare har vuxit i takt med att nya utmaningar knackat på dörren. Många har tagit ett stort kliv fram, hittat innovativa lösningar och visat stort hjärta för att få invånarnas vardag att gå ihop. Pandemin har ur det perspektivet stärkt organisationen. Den har gett oss nya erfarenheter och kunskaper som är betydelsefulla för vårt kontinuerliga utvecklingsarbete. En av de största förändringarna syns i den snabba utvecklingen och lärprocessen inom digitaliseringen. Det som tidigare upplevdes som omöjligt ses idag som en naturlig del av arbetet.

Annons

Nya digitala anpassningsmöjligheter har bidragit till positiva effekter exempelvis för att andelen ”hemmasittare” i skolan där närvaron ökade initialt. Den upparbetade utbildningsskulden har slagit hårt mot vissa barn och elever i skolan medan andra har stärkts av att behöva ta ett större egenansvar. Förändrade sociala kontexter och rutiner har i olika utsträckning påverkat den upplevda psykisk hälsan och individuella studieresultat. Beslutet om att tidvis införa distansundervisning har varit rätt för att minska smittspridningen, men vi behöver se över vilka stödåtgärder som behöver förstärkas. Den nya elevhälsoorganisationen får därför ökad betydelse tillsammans med vårt förstärkta arbete med tidiga insatser. Men vi behöver även ta höjd för att stötta fler unga vuxna som efter en annorlunda student nu jagar sitt första jobb.

Omsorgen har gjort ett fantastiskt arbete med snabba omställningar som gjort att verksamheterna klarat sig förhållandevis väl under hård press. Vi ser dock att ensamheten bland våra äldre har ökat. Många av våra invånares välmående har påverkats negativt i spåren av pandemin. Därför fortsätter vi sträcka ut vår hand och gör vårt yttersta för att bryta ensamheten bland våra äldre och öka den generella folkhälsan.

Nya nationella direktiv har tidvis ställt oss inför nya förutsättningar med väldigt kort varsel. Utifrån detta har vi gjort vårt yttersta för att stödja föreningar, näringsliv och medborgare i ännu svår tid. Externa granskningar pekar på att politiken gjort väl avvägda och modiga beslut i form av lättnader/anstånd på tillstånds och hyresavgifter, bibehållna föreningsbidrag, initierat digitalisering av kulturen, kunskapsstöd, stödlinjer och inköpshjälp bara för att nämna några av de åtgärder som vidtagits.

Nu gäller det att ta tillvara på alla nya erfarenheter krisen gett oss och skapa en ännu kraftfullare organisation för dagens och morgondagens invånare. Vi har siktet inställt på att ge Växjö en bra omstart. Vi planerar nu för att föreningslivet, kulturen, näringslivet och arbetsmarknaden ska väckas till liv och sprudla igen.

Vi kommer alla behöva hjälpas åt. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och alla behövs i omstart Växjö.

För Blågröna Växjö

Anna Tenje (M), Andreas Olsson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar Nordmark (L) och Magnus P. Wåhlin (MP)

”Nu gäller det att ta tillvara på alla nya erfarenheter krisen gett oss och skapa en ännu kraftfullare organisation för dagens och morgondagens invånare.”
Annons
Annons
Annons
Annons