Annons

Häpnadsväckande omsvängning av KD i Växjö

Anna Zelvin och Jakob Forssmed (KD) skriver vackert om de nya välfärdsmiljarder till äldreomsorgen, som KD, V, M kommit överens om i finansutskottet och som riksdagen ska besluta om: 4,3 miljarder till landets kommuner och den sektor som enligt Coronakommissionen har strukturella brister, vilka är en delförklaring till att många äldre drabbats hårt under pandemin.
Replik • Publicerad 15 mars 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Carin Högstedt (V) och Tomas B Lindahl (V) tycker att Kristdemokraterna stått för en häpnadsväckande omsvängning, angående antalet olika personal som ska besöka omsorgstagare i hemtjänsten per 14 dagar.
Carin Högstedt (V) och Tomas B Lindahl (V) tycker att Kristdemokraterna stått för en häpnadsväckande omsvängning, angående antalet olika personal som ska besöka omsorgstagare i hemtjänsten per 14 dagar.Foto: Pontus Lundahl/TT

Äldreomsorgen har i decennier varit underfinansierad och underbemannad. Det har bland annat forskare vittnat om och nu har många insett hur illa det är. Dags att ta itu med bristerna. De nya miljarderna är välkomna. Vänsterpartiet är glada att kunna medverka till statsbidrag, som underlättar nödvändiga reformer ute i kommuner och regioner.

En del av de miljoner som skulle komma Växjö kommun till del (cirka 37 miljoner) vid positivt beslut i riksdagen är enligt skribenterna (KD) bättre kontinuitet. Det betyder att färre olika personal ska besöka omsorgstagare i hemtjänsten per 14 dagar. Det är allmänt känt hur påfrestande det är att ha 15-20 olika vårdbesökare, på många sätt. Kvalitet både för omsorgstagare och personal kräver bättre kontinuitet helt enkelt.

Annons

Med den utgångspunkten och i fast beslutsamhet att erfarenheterna från pandemin ska leda till förändring och en omsorg att lita på skrev vi i Vänsterpartiet en motion om att sätta målet för kontinuitet till max 10 per 14 dagar. När omsorgsnämnden skulle yttra sig över förslaget ansågs målet 10 ”orealistiskt” och den styrande majoriteten M, L, C, KD, MP rekommenderade fullmäktige att avslå motionen. I nämnden är Anna Zelvin vice ordförande. Nu föreslås i debattartikeln, underskriven av Anna Zelvin, att målet ska vara 11 i Växjö kommun (verkligheten i dagsläget är cirka 15).

Det är en häpnadsväckande omsvängning på ett par tre veckor. Från orealistiskt och avslag till att KD ”ser att det går för långsamt” med kontinuitetsförbättringar i kommunen. Men tack för stödet. Vi ser fram mot ett fullmäktige, där vår motion får en ny behandling, och framför allt att verkligheten förändras till det bättre för de som är berörda.

Carin Högstedt (V), ledamot omsorgsnämnden

Tomas B Lindahl (V), ersättare omsorgsnämnden

””Det är en häpnadsväckande omsvängning på ett par tre veckor. Från orealistiskt och avslag till att KD ”ser att det går för långsamt” med kontinuitetsförbättringar i kommunen. Men tack för stödet.””
Annons
Annons
Annons
Annons