Annons

Hitta hållbara platser för vindkraft

Varför är att lägga ned 17 TWh från uttjänta och gamla kärnkraftsreaktorer skandal, medans att stoppa 540 TWh vindkraftsprojekt är toppen?
Debatt • Publicerad 10 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Christine Tidåsen skriver om vindkraft kontra kärnkraft.
Christine Tidåsen skriver om vindkraft kontra kärnkraft.Foto: Paul Kleiven

De senaste 7 åren har 125 TWh vindkraftsansökningar på land och 550 TWh till havs inkommit. Totalt 675 TWh. Sveriges elproduktion 2021 var 166 TWh. Av det stod kärnkraft för 51 TWh. Vi använde 140 TWh, importerade 8,3 TWh och exporterade 33,9 TWh. Om fortsatt 20 procent av projekten får ja, får 540 TWh vind nej. 6,5 TWh nedlagd kärnkraft i Ringhals är inte mycket i sammanhanget.

Kärnkraft utkonkurrerades på den globala volatila elmarknaden, främst på grund av att den är trögreglerad och dyr. Elmarknaden blev volatil i Sverige 960101 efter initiativ av Bildt 1992. Den gemensamma elmarknaden som EU beslutade om 2006, med massivt utbyggt nät, påverkar också och gör att vi exporterar el och importerar elpriser.

Annons

Effektskatt och elcert tas upp som anledningar till kärnkraftens kräftgång. Nya tekniker får stöd i början. Vinden hade elcertsystemet, vilket sedan länge spelat ut sin roll. Effektskatten påverkade, men den togs bort 2018. Effektskatten höjdes mest när Reinfeldt var statsminister. Trots det hävdas att S-höjningen om 17 procent var det som sänkte kärnkraft. Men dessa 17 procent motsvarade 1 öre/kWh - det sänker inga elslag. När beslut om nedläggning fattades var elpriset så lågt att det inte lönade sig att göra nödvändiga renoveringar och än mindre anpassa reaktionerna till de nya säkerhetskraven som kom efter Fukushima. Ringhals 2:s reaktorinneslutning har för övrigt så allvarliga skador i bottenplattan att det krävs säkerhetsåtgärder som i princip är omöjliga att genomföra. Ändå anser SD att vi skattebetalare ska investera miljarder för att två gamla kärnkraftverk under några år ska producera cirka 6,5 TWh/år. Det när vi har ansökningar på 675 TWh från vind som betalas av marknadsaktörerna.

Att bygga kärnkraft är dyrt och tar tid. 2030 behövs 220 TWh. 2045 300 TWh. Till 2045 kan ny kärnkraft hjälpa. Men inte till 2030. Till år 2035 är det framför allt vind som kan bidra. Högt upp och ute till havs blåser det mer och mer stabilt. Vindens hastighet är upphöjt till 3 i formeln för vad vindkraft producerar. Rotorbladens diameter påverkar också. Lägg till EU-krav gällande balanserande teknik på alla nya verk. Ja, vindkraft balanserar nätet. Vind till havs har mer gemensamt med vattenkraft än med vindkraft på land, men den ligger 10-15 år framåt i tiden. På land finns det projekt som kan producera el om 2-4 år. 2022 tillförs 8 TWh vind. 2024 är prognosen totalt 56 TWh. Av ansökningar att döma kunde vi haft mycket mer vindel nu, vilket tillsammans med befintlig vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme klarar elförsörjningen fram till år 2035. Att dissa vind som de blåbruna gör innebär att Sverige inte kommer uppnå elbehovet 2030.

Politiker ska skapa förutsättningar för utbyggnaden av hela energisystemet. De ska med hjälp av experter sätta ramarna – skatter, säkerhets- och miljökrav. Politiker ska inte subventionera beprövad teknik som M vill. M avsätter 400 miljarder för lånegarantier och sedan subventionera räntan för kärnkraft. De blåbruna verkar vilja gå mot planekonomi. Tänk om politiker kunde ta in att alla nuvarande typer av elproduktion behövs och att de ska användas tills livslängdens slut SAMT att vi behöver utveckla nät, energieffektivisering och flexibilitet i hela energisystemet. Men just nu: sluta bråka om enskilda tekniker och fokusera på att identifiera hållbara platser för vindkraft och bygg anläggningar för bio i söder så Sverige klarar elbehovet fram till 2035.

Christine Tidåsen, filosofie doktor och universitetslektor

Källor: https://second-opinion.se/odenberg-osakliga-grunder-for-m-avhopp/

https://www.arbetsvarlden.se/kronikor/varierande-elpriser-visar-att-marknaden-fungerar-nar-ska-det-ga-in/?fbclid=IwAR3q3PZS3QmIvST3LiCWSP-sa0mR_6Y_ne8vT0ZvEGmvRvQhRiDoEGyQkWE&fs=e&s=cl

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Barsebäcks_kärnkraftverk

https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals/produktion/produktionshistorik

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Oskarshamns_kärnkraftverk

https://www.svd.se/vindkraft-till-havs-pa-vag-explodera

Annons

https://svenskvindenergi.org/pressmeddelanden/fortsatt-utbyggnad-av-ny-elproduktion-hotas-av-brist-pa-tillstand

https://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2022/06/Statistik-om-vindkraft-2014-2021-Svensk-Vindenergi.pdf

https://www.energiforetagen.se/pressrum/nyheter/2022/mars/8-av-10-vindkraftprojekt-stoppas-av-kommunerna--energiforetagen-valkomnar-atgarder/

https://www.di.se/hallbart-naringsliv/enorma-vindkraftsbyggen-planeras-till-havs/?fbclid=IwAR10wa58Ct_6p-1UFkC08n0dR9FANhYF50BX3jgYaHOHYkwq1EdWkQAt4X8

https://sverigesradio.se/play/artikel/8037092

https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2021/okning-av-fornybar-elproduktion-under-2020

Kostnader för elslag.

https://ourworldindata.org/uploads/2021/02/Price-of-electricity-new-renewables-vs-new-fossil-no-geo.png?fbclid=IwAR0tvL9S6yHkHwjII3vNU0B_9KUJP61bYLYXwRokJUSEaHR--3z3YCi4m-g

1kr/kWh - kk i UK

https://www.bbc.com/news/uk-36925580

Annons

Hinkley Point C beräknades producera el för över 1 SEK/kWh. Förseningar o fördyringar gör att 1 SEK/kWh tyvärr inte är sannolikt längre.

2kr/kWh - kk i Finland

https://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1422919/FULLTEXT01.pdf

Sol 8öre/kWh, Johan Lindhal, Becquerel.

https://play.quickchannel.com/play/9gdriub?fbclid=IwAR10QmRJ0448gxLKMx0o9ngN9_uZVU0h1gvlAdVdi1yXbJq3OryL8RcH8H0

”Att dissa vind som de blåbruna gör innebär att Sverige inte kommer uppnå elbehovet 2030.”
Annons
Annons
Annons
Annons