Annons

Hur mycket mer ideellt arbete ska våra medlemmar göra?

Öppet brev till Ulf Hedin angående Wilhelmshill.
Debatt • Publicerad 7 september 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Wilhelmshill, Evedal
Wilhelmshill, EvedalFoto: Matilda Elfgaard

Vid en utfrågning av politikerna i Växjö kommuns omsorgsnämnd kom frågeställningen upp om pensionärsorganisationernas tillgång till Wilhelmshill. Detta med anledning av att ensamhet och isolering är ett stort problem för många pensionärer och att Wilhelmshill – när pensionärsorganisationerna hade tillgång till detta hus – gjorde stora insatser just för att bryta ensamhet.

Omsorgsnämndens ordförande svarade att det var pensionärsorganisationernas ovilja att utföra vissa tjänster åt omsorgsnämnden, exempelvis vid särskilda boenden, som gjorde att pensionärsorganisationerna fråntogs Wilhelmshill. Det kan ses som anmärkningsvärt att pensionärerna ska utföra tjänster vid särskilda boenden, eftersom samtliga partiers representanter vid samma utfrågning talat sig varma om betydelsen av utbildad och kompetent personal för dessa tjänster. Jag utgår ifrån att alla pensionärer inte per automatik kan anses ha denna efterfrågade kompetens på grund av ålder.

Annons

Eftersom det inte gavs tillfälle att svara på omsorgsnämndens ordförandes svar så ställer jag en följdfråga i detta öppna brev.

Om omsorgsnämndens ordförande inte redan vet det, så är många pensionärer redan nu volontärer och arbetar som rastvakter, utför tjänster åt Röda korset, Diakonicentrum med mera.

För Växjö PRO:s del kan jag berätta att vi erbjuder följande aktiviteter för våra medlemmar: trivselträffar, sångkör, gåfotboll, tennis på studs, vegetarisk matlagningskurs, park- och skogsvandringar, seniorträning, musikverkstad, konsthantverk, canasta, danser i Gemla Folkets Park, linedance, boule, litteraturcirkel, resor, familjejuridik, medlemsmöten, Dessutom utför styrelsen i Växjö PRO allt sedvanligt arbete som en aktiv förening är ålagd.

Allt detta arbete görs helt ideellt. Så min fråga till omsorgsnämndens ordförande är: Hur mycket mer ideellt arbete tycker du att våra medlemmar ska göra?

Eva-Britt Svensson, ordförande Växjö PRO

Fotnot: Eva-Britt Svensson är även aktiv politiker i Vänsterpartiet.

Annons
Annons
Annons
Annons