Annons

Hur säkerställer vi att skattemedel inte finansierar samhällsfientlig verksamhet?

Hur kommer Region Kronobergs revision att arbeta med denna risk under 2022 och sker det vidare någon samordning med kommuner i regionen som har samma riskbild?
Debatt • Publicerad 1 juni 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Elvedin Basic

Vid regionfullmäktige i april redovisades hur regionens verksamheter fungerat under året 2021.

För kulturnämndens del så är främst effekterna av pandemin svåra att överblicka och även svåra att mildra.

Annons

När det kommer till studieförbunden som mottar bidrag från kulturnämnden så har nämnden beslutat att undanta år 2020 som beräkningsgrund vid kommande fördelning och i stället utgå från ett genomsnitt av 2017, 2018 och 2019 på grund av minskad verksamhet under pandemin.

Gott så men hur arbetar vi inför nästa år med riskerna som finns med att skattemedel i värsta fall hamnar hos samhällsfientliga organisationer?

De senaste åren så har det höjts fler och fler röster som varnar för att de skattemedel som kulturnämnder i regioner och kommuner fördelar kan riskera att hamna i händerna på organisationer som uttalat är fientligt inställda mot vårt demokratiska samhälle.

Vän av ordning ställer sig frågan: Hur säkerställer vi att skattemedel inte finansierar samhällsfientlig verksamhet?

Vid kulturnämndens fastställande av internkontrollplan för år 2022 yrkade Sverigedemokraterna på att ta fram rutiner för att analysera och hantera denna risk.

Tyvärr fick förslaget inte majoritet i nämnden vid den tidpunkten så ovissheten kvarstår.

Dagens kontroller är främst baserade på studieförbundens egna rapportering av sin egen verksamhet samt muntlig dialog med Region Kronoberg.

Detta förtroendebaserade system låter ju fullt tillräckligt när det handlar om aktörer som vi har stort förtroende för men hur fungerar det när förtroendet rubbas?

Vi får inte vara naiva när det kommer till hur skattemedel hanteras och vi är glada att se att hanteringen av bidrag och stöd inom kulturområdet är en möjlig prioriterad del av den fördjupade granskningen i revisionsplanen för 2022.

Hur kommer Region Kronobergs revision att arbeta med denna risk under 2022 och sker det vidare någon samordning med kommuner i regionen som har samma riskbild?

Annons

Simon Bring SD, ledamot kulturnämnden Kronoberg

Christer Svensson SD, ledamot kultur- och fritidsnämnden i Växjö kommun

Annons
Annons
Annons
Annons