Annons

Inga fördelar med splittrad Arenaservice

I Smålandsposten den 3 januari beskrevs i en artikel hur Arenaservice inom kultur- och fritidsnämnden ska splittras som arbetsgrupp. I ett förvånansvärt tvärsäkert uttalande menar nämndens ordförande Jon Malmkvist (KD) att han är ”övertygad om att det kommer medföra lika god kvalitet”. Tillåt oss att tvivla!
Debatt • Publicerad 8 januari 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Tipshallen i Växjö.
Tipshallen i Växjö.

Från Vänsterpartiets sida har vi ända sedan splittringstankarna först lanserades, pekat på de uppenbara riskerna och negativa följder detta får. Vi förutser bland annat följande:

1. I dag ringer föreningarna till fritidsförvaltningen när något behöver göras i hallar, badplatser eller varhelst föreningslivet hyr in sig. Åtgärder vidtas omgående. Efter uppsplittringen kommer föreningarna fortsatt ringa till fritidsförvaltningen, som då helt saknar rådighet över personal och åtgärdsmöjligheter. Risken för långsammare och fördröjd service är helt uppenbar.

Annons

2. Kultur- och fritidsnämnden kommer att få ökade kostnader. Sannolikt behöver någon eller några extra arbetsledare anställas i och med verksamhetsövergången och dessa ökade kostnader kommer naturligtvis läggas ovanpå de avgifter nämnden får betala till det nya lokalbolaget. Ökade byråkrati- och transfereringskostnader tillkommer.

3. Kultur- och fritidsnämnden får minskade intäkter. Arenaservice säljer i dag tjänster bland annat till större arrangemang i Tips- och Teleborgshallarna. Dessa intäktsmöjligheter försvinner helt och besparingar måste därför göras på annan verksamhet på sikt.

4. Medarbetarna i Arenaservice har en unik kompetens. Skötsel av fotbollsplaner och konstgräsytor, igångsättande och underhåll av tennisbanor, säkerhetskunnande runt badplatser med mera riskerar nu att bli eftersatt i och med utökning med andra mer traditionella vaktmästaruppgifter. Oss veterligen har varken berörd personal eller ledningsgrupp inom kultur-och fritidsförvaltningen tillfrågats om lämpligheten och konsekvenserna av denna omfattande verksamhetsförändring. Någon konsekvensanalys har aldrig presenterats och lär inte vara gjord.

Vid senaste kultur- och fritidsnämndens möte begärde vi i Vänsterpartiet att beslutet om splittringen av Arenaservice skulle skickas åter till kommunfullmäktige för omprövning av beslutet. Blågröna sa nej. Vi tyckte då att blågröna i sitt beslut kunde skriva in att föreningslivet garanteras att inte lida någon skada av beslutet. (se ordförandes citat ovan). Blågröna sa nej även till detta. Vi måste tyvärr uttrycka vår stora förvåning över hur en ordförande och en blågrön majoritet – som förväntas företräda sin nämnds intressen – så lättsinnigt ser på vad denna verksamhetsövergång får för konsekvenser. Vi tänker på medarbetarna, på föreningslivet, på verksamheten och på ekonomin. Vi kan egentligen inte se någon enda fördel med förändringen och kommer framöver begära minst en årlig uppföljning och utvärdering av konsekvenserna.

Håkan Frizén (V)

Ida Qvarnström (V)

Annons
Annons
Annons
Annons