Annons

Ingen har hävdat att inget ska göras

Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson har, efter många inlägg från olika debattörer i sjukhusfrågan, givit sig in i debatten om hur Kronobergs läns sjukvård ska vara dimensionerad och organiserad. Det som dock får en att höja på ögonbrynen är argumentet ”att göra ingenting är inte ett alternativ”– citat från debattartikel i Smålandsposten 2021-05-05.
Debatt • Publicerad 15 maj 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Debatten om sjukhuset går vidare.
Debatten om sjukhuset går vidare.Foto: Filip Sjöfors

Vare sig vi eller andra seriösa debattörer i frågan har hävdat att man inte ska göra någonting. Tvärtom. Undertecknade har i två tidigare debattartiklar efterlyst åtgärder, utredningar och beslut i ett flertal frågor.

Sverige står inför en omställning när det gäller ”Nära Vård”. Mer vård ska bedrivas i primärvården och genom kommunerna och mindre genom inneliggande vård.

Annons

Frågor som omgående måste utredas och det innan beslut tas om framtida sjukhus är:

• Hur stor yta som ett nytt lasarett faktiskt behöver med hänsyn tagen till kommande beslut om ökade satsningar mot den nära vården.

• Möjligheten till kompletterande byggnation vid nuvarande sjukhustomt för att skapa ett modernt och funktionellt lasarett centralt i Växjö.

• Hur ekonomin påverkas då man satsar på den nära vården och samtidigt antingen förtätar och bygger på nuvarande tomt i centrala Växjö eller, mot förmodan, tvingas att bygga helt nytt.

• Vad kostnaden skulle bli för byggnationen i Räppe, inklusive utbyggnation av nödvändig infrastruktur, kontra byggnation på befintlig tomt där stora delar av infrastrukturen redan finns.

• Hur verksamheten påverkas av respektive beslut.

• Hur miljön påverkas vid nyproduktion av ett nytt sjukhus.

Inga av dessa punkter blev besvarade av regionstyrelsens ordförandes debattartikel.

Hur Växjö stad kommer att påverkas av att flera tusen personer inte längre dagligen med naturlighet finns i staden är också en fråga som behöver utredas. Denna punkt faller dock i huvudsak på Växjö kommun.

Lars Rejdnell, 
Liberal

Annons

Nils Fransson, Liberal

”Inga av dessa punkter blev besvarade av regionstyrelsens ordförandes debattartikel.”
Annons
Annons
Annons
Annons