Annons

Inrätta ett utskott för centrumutvecklingen

För att fortsätta den positiva utvecklingen av Växjös centrum är det lämpligt att kommunen inrättar ett särskilt utskott eller nämnd, skriver Växjöbon Ulf Rosén.
Debatt • Publicerad 10 mars 2018
Foto: Urban Nilsson

Stadskärnan är det viktigaste området för en stads utveckling. Den speglar stadens själ och är skyltfönstret mot invånarna och besökarna. Ett attraktivt centrum ökar invånarnas trivsel. Ett trevligt och inbjudande möte med stadskärnan är en viktig faktor för beslut, såväl om en persons och familjs nya bostadsort som omlokalisering av ett företag.

På hemsidan för föreningen Svenska Stadskärnor, som är ett branschöverskridande nätverk för kunskap och erfarenhet i frågor om stadsutveckling, står det bland annat:

Annons

”Utmärkande för bästa utveckling av centrum är ett väl fungerande samarbete mellan kommun och dess kulturliv, fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv. En förtätning av stadskärnan genom bostadsbyggande ger fler människor i centrum och ett nödvändigt förbättrat kundunderlag för tjänster och handel. Grattis alla ni som redan insett vikten av en attraktiv stadskärna som ett medel för tillväxt och konkurrens. Ni har försprång.”

Det är utmärkt att förtätningen av Växjös centrum pågår och fortsätter till exempel genom byggnationerna Södra och Norra Stationsområdet, Skärvet, Davidssons tomt, inom kort genom Växjöbostäder på Anteliigatan och av kommunhuset, IST på Ingelstadvägen och två nya hus mellan nya stadshuset och Tegnérkyrkogården.

Samarbetstanken är grundläggande och bygger på att samtliga parter enar sig om gemensamma visioner och mål. Det politiska intresset för stadskärnan är oftast stort. För att underlätta kraftfulla och effektiva beslut är det lämpligt att inrätta ett särskilt utskott (som i Göteborg) eller rent av en särskild politisk nämnd för stadskärnans utveckling.

En annan viktig framgångsfaktor för stadskärnans utveckling är de resecentrum som växer fram i våra medelstora städer. Om dessa resecentrum ges ett mer omfattande innehåll än renodlad resandeservice blir de destinationer i innerstaden som stärker hela stadskärnans konkurrenskraft. Att utveckla resecentrum med bostäder, kontor, kultur, museer, handel, restauranger, kaféer gör dem attraktiva som besöksmål i innerstaden och som motorer för en bättre stadskärneutveckling.

Växjö kommuns beslut om ett nytt stadshus med resecentrum var betydelsefullt för centrums framtida utveckling. Detsamma sker även i Göteborg, Lund, Skövde och Trollhättan.

En stor del av handeln, som under en längre tid lokaliserats till ytterområdena, behövs också i en levande stadskärna. Den e-handel, som kräver mindre ytor, kan flytta in till affärer till centrum. Stadskärnorna kan därigenom återta initiativet genom att satsa på en kombination av handel bland annat genom mindre specialbutiker, service, upplevelser och mötesplatser.

Framgångsrika stadskärnor förutsätter en mer samlad organisation med gemensam budget och genomförandekraft. Städer har i dag formulerat två typer av policy att ny detaljhandel “i första hand skall lokaliseras till stadskärnan”. I andra hand och vad gäller “skrymmande handel” bör denna etableras externt.

Ett stadsutvecklingsutskott kan medverka till de bästa besluten till ett levande centrum. Finns det tankar på sådant utskott eller nämnd i Växjö?

Ulf Rosén, Växjöbo

Annons
Annons
Annons
Annons