(KD): En politik med fokus på familjen

Kristdemokraterna är ett parti som bygger sin politik på en stabil värdegrund. Det okränkbara människovärdet, solidaritet och omtänksamhet är byggstenar som är viktiga i vårt politiska hantverk.
Debatt: KD • Publicerad 8 september 2018
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Ingen skall behöva känna oro över att åldras i Kronoberg”, skriver Eva Johnsson (KD).
”Ingen skall behöva känna oro över att åldras i Kronoberg”, skriver Eva Johnsson (KD).Foto: Pontus Lundahl/TT

Med det som grund så har vi utgått från barnen, familjen, trygghet och äldre när vi har format vår politiska plattform.

Familjen är central för oss och vi är emot all form av kvotering av föräldraförsäkringen. Vi vill i stället ha en helt fri och flexibel föräldraförsäkring där föräldrar kan överlåta dagar till varandra eller annan närstående.

Den svenska sjukvården håller ojämn kvalitet. Det är inte rimligt att tillgänglighet och kvaliteten på behandling skall vara beroende på var i landet man bor. Köerna till operation, förlossning och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är exempel på stora skillnader mellan olika delar av landet. Vi vill utjämna skillnaderna och förstatliga den svenska sjukvården och har avsatt pengar både för att förstärka förlossningsvården och återinföra en reformerad kömiljard. Det skall vara tryggt och säkert att föda barn i Kronoberg och ingen skall behöva lida i onödan genom orimliga väntetider.

Ingen skall behöva känna oro över att åldras i Kronoberg. Vi vill därför införa en äldreboendegaranti som ger alla som har fyllt 85 år en lagstadgad rätt till en plats på äldreboende. Primärvården måste förstärkas och hemsjukvården för äldre skall utökas. Pensionärsskatten skall avskaffas.

LSS-reformen måste återställas. Det är ovärdigt ett rikt land som Sverige att några av våra mest utsatta människor skall få kämpa för att få stöd då behov som att äta, svälja eller andas inte räknas som basala. Kristdemokraterna har avsatt tre miljarder kronor mer än regeringen för att återställa reformen.

För att säkerställa tryggheten i samhället måste antalet poliser utökas. Vi menar att vi behöver 10 000 fler poliser, men lönen måste också höjas och arbetsmiljön förbättras för att försäkra oss om att de inte bara anställs utan också stannar kvar inom yrket.

För att finansiera välfärden måste vi ha ett starkt näringsliv. Skatteintäkter från våra företag är en förutsättning för att vi skall kunna trygga välfärden. Vi vill därför minska regelkrånglet för småföretagen och stärka näringslivet.

Kristdemokraterna är det parti som vågar prata om värderingar och medmänsklighet. Vi är tydliga med att påminna de starka om deras ansvar för de svaga. Vi vill solidariskt finansiera välfärden och ställa oss på de svaga och utsattas sida. Vi vill skapa ett samhälle där alla får plats efter sina egen förmåga och ingen lämnas efter.

Eva Johnsson, Kristdemokraterna