Annons

Koldioxid påverkar inte klimatet

Kära Christine Tidåsen, Bengt Elmquist och du, ”Kalla (varma) fakta”, som inte vågar stå för dina åsikter): 20 klimatforskare har konstaterat att kol­dioxid inte påverkar klimatet!
Replik • Publicerad 8 augusti 2019 • Uppdaterad 11 augusti 2019
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Greta Thunberg.
Greta Thunberg.Foto: Jean-Christophe Bott

Koldioxid är upphovet till allt organiskt liv på jorden och inte ett farligt gift som många människor via medierna och politiker kommit att tro. Växterna tar som bekant upp koldioxid genom klyvöppningarna i bladen och avger syre, en process som drivs av sol­energi. Sveriges samlade utsläpp av koldioxid (industri, uppvärmning, trafik et cetera) utgör inte mer än 1,6 procent av vad världens befolkning andas ut.

Hav och vattendrag binder koldioxid vid låga temperaturer och avger koldioxid då temperaturen stiger. Om temperaturen stiger på grund av kosmiska krafter (solen med mera) avgår koldioxid. Det är solen och andra kosmiska krafter som i allt väsentligt styr jordens temperatur, inte koldioxid.

Annons

Gigantiska summor har lagts på att bekämpa koldioxiden i atmosfären. Det har hävdats att ”science is settled” i tio eller 15 år nu men det finns fortfarande inga klara belägg för att koldioxiden orsakar någon farlig höjning av den globala temperaturen. Inte ens IPCC har lyckats med det, trots sina drygt 25-åriga försök att klart visa att en fördubbling av CO2-halten leder till flera graders uppvärmning. IPCC erkänner att det inte finns många vetenskapliga belägg för vare sig tipping points ­eller mer extremväder.

I dag har vi däremot mycket goda belägg för att en högre halt av koldioxid i atmosfären är till stor nytta för flora och fauna på jorden. I en ny rapport sammanfattar Indur M. Goklany det mesta av forskningen på området.

Vad gäller Greta: Jo, det är bra att barn och unga engagerar sig, men man måste veta vad man gör. I Gretas fall är det naturligtvis hennes föräldrar som framför sina synpunkter genom henne!

Dessutom trodde jag i min enfald att skolplikten gällde alla, även Greta?

Sivert Eklundh

Annons
Annons
Annons
Annons