Kristina Bingström: Kristina Bingström: En händelserik dag i svensk politik

Fredagen blev ännu en händelserik dag i svensk politik. Både på nationell nivå och lokalt här i Växjö.