Annons

Kronobergs behov av Stockholmsflyg ska tillgodoses även framöver

Den 21 april presenterade regeringen ett förslag om att gå flygplatsbolagets Swedavias önskemål till mötes om att stänga Bromma flygplats på grund av olönsamhet. Då betonades samtidigt att kapaciteten på Arlanda först måste säkerställas.
Debatt • Publicerad 6 maj 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Henrietta Serrate (S), Malin Lauber (S) och Per Ribacke (S) anser att det kommer stärka såväl Kronoberg som landet att samla flyget på en flygplats i Stockholmsområdet.
Henrietta Serrate (S), Malin Lauber (S) och Per Ribacke (S) anser att det kommer stärka såväl Kronoberg som landet att samla flyget på en flygplats i Stockholmsområdet.Foto: Fredrik Sandberg/TT

När flyget står inför stor omställning är det helt rätt att se till att flyg från hela landet kan samlas på en gemensam flygplats i stället för att splittras upp på två flygplatser. Då får vi också bättre möjlighet att byta flyg när vi ska åka vidare i landet eller ut i världen.

Vi socialdemokrater i Kronoberg har fått frågan på hur vi ser på flygets framtid. Redan innan pandemin kunde vi se att inrikesresor med flyg minskade i stor omfattning. Sedan förra våren har resandet med flyg dock i princip upphört helt. Branschens bedömning är att det kommer ta många år innan resandet åter är i samma nivå som innan pandemin, om ens någonsin. Allt fler organisationer och företag har digitala möten och allt fler väljer tåget som ett mer miljösmart alternativ. Vi ser att inrikesflyget står inför en strukturomvandling. Som socialdemokrater vet vi att flyget fortfarande kommer behövas, men att flyget måste ställa om.

Annons

Bromma flygplats står i dag i princip tom. Det kostar. Därför har regeringen utsett en utredare som ska titta på förutsättningarna att avveckla Bromma flygplats. En viktig del i arbetet är att säkra kapaciteten på Arlanda – både kapaciteten för det regionala och det samhällsviktiga flyget. Det arbetet kommer vi socialdemokrater i Kronoberg att följa noga och om det behövs också agera i de kanaler vi har till regering och riksdag: en avveckling av Bromma flygplats ska inte att ske på bekostnad av sämre tillgång till flyg ut i landet från och till Stockholm. Det är viktigt att poängtera det.

Kronobergs behov av flyg till och från huvudstaden måste kunna tillgodoses även framöver. Att samla flyget på en flygplats i Stockholmsområdet kommer att stärka såväl Kronoberg som landet. Det innebär en chans att ställa om till ett mer hållbart flyg genom till exempel teknikutveckling. Det innebär att det kommer att bli smidigare för alla som ska ta sig vidare ut i världen, när vi inte behöver åka från Bromma till Arlanda för att byta flyg.

Det är varken kapacitetsmässigt eller miljömässigt smart med två citynära flygplatser i Stockholmsområdet.

Det här är inte unika slutsatser för Sverige, utan det är en utveckling som vi sett i många städer världen över. Vi behöver samla flyget för att utveckla en bra och modern flygplats i Sveriges huvudstad som vi Kronobergare kan ta del av.

Henrietta Serrate (S), regionråd i Region Kronoberg

Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition, Växjö

Per Ribacke (S), kommunstyrelsens ordförande, Alvesta

”Vi behöver samla flyget för att utveckla en bra och modern flygplats i Sveriges huvudstad som vi Kronobergare kan ta del av.”

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons