Annons

Kvinnor i Kronoberg jobbar gratis 47 minuter om dagen

Nya siffror som SCB tagit fram för Lön hela dagen visar att löneskillnaden i Kronoberg är 9,8 procent. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis 47 minuter om dagen. Det är politikernas och arbetsmarknadens parters gemensamma ansvar att vända trenden.
Debatt • Publicerad 1 mars 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ge kvinnor och män samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer. Bättre villkor i kvinnodominerade sektorer stärker kvinnors ekonomiska självständighet och ökar kvaliteten i verksamheterna, skriver
Ge kvinnor och män samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer. Bättre villkor i kvinnodominerade sektorer stärker kvinnors ekonomiska självständighet och ökar kvaliteten i verksamheterna, skriverFoto: Janerik Henriksson/TT

Löneskillnaderna i Sverige ökar för första gången på nästan 15 år. Pandemin drabbade många kvinnor hårt ekonomiskt, samtidigt som de mångmiljardbelopp som pumpades ut för att rädda jobb och företag framförallt gick till män. Trots runda löften om högre löner för välfärdens hjältar fick vårdens kvinnor nöja sig med applåder, för någon uppvärdering av lönerna blev det aldrig. Kvinnodominerade yrken har fortfarande 19 procent eller 8 000 kronor lägre genomsnittslön än jämförbara yrken. Inflationen och det svåra ekonomiska läget ger löneskillnaderna mellan könen en djupare innebörd. Redan innan krisen svarade nästan 4 av 10 kvinnor att ekonomin är ett hinder från att separera och med skenande priser och räntor blir det ännu svårare.

Kvinnor i Kronoberg har inte råd att vänta längre. Nu måste politiker och arbetsmarknadens parter i Sverige ta gemensamt ansvar för att kvinnor ska få lön hela dagen. Som Sveriges bredaste allians för jämställda löner vill vi se:

Annons

• Ge kvinnor och män samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer. Bättre villkor i kvinnodominerade sektorer stärker kvinnors ekonomiska självständighet och ökar kvaliteten i verksamheterna.

• Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader. I kvinnodominerade yrken och branscher är lönen lägre än i mansdominerade. Kvinnors arbete måste uppvärderas så att lönerna motsvarar arbetets krav, kompetens och ansvar.

• Öka tillsynen och skärp sanktionerna för de arbetsgivare som ignorerar lagens krav. För att arbetsgivare ska följa lagen och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män måste Diskrimineringsombudsmannens tillsyn skärpas. Arbetsgivare som bryter mot reglerna måste möta kännbara påföljder.

• Säkerställ ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Jämställda löner förutsätter att föräldrar tar lika stort ansvar för barn och annat obetalt hemarbete. Regering och riksdag måste ta tydliga steg för att främja en mer jämställd fördelning av föräldraledighet och obetalt arbete.

Lön hela dagen genom

Eva Ballovarre – ordförande för S-kvinnor Kronoberg

”Kvinnor i Kronoberg har inte råd att vänta längre. Nu måste politiker och arbetsmarknadens parter i Sverige ta gemensamt ansvar för att kvinnor ska få lön hela dagen.”
Annons
Annons
Annons
Annons