Annons

Landsbygden i centrum

Mitt i den blomstrande sommar med sol och växtlighet som frodas finns viktiga frågor som behöver belysas och lösas för att vi ska kunna leva och verka på landsbygden.
Debatt • Publicerad 2 juli 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Moderaterna presenterar nu ett landsbygdspaket.
Moderaterna presenterar nu ett landsbygdspaket.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vi moderater vill att hela landet ska arbeta och därmed leva. Då måste vi hindra det som motarbetar utvecklingen och stödja möjligheter för företagande och tillväxt. Därför måste vi skapa goda förutsättningar för de som arbetar med skog, mark och livsmedelsproduktion. Vi vill ju se öppna landskap, handla närproducerat och vara säkra på att det vi handlar har hög kvalitet. Moderaterna presenterar nu ett massivt landsbygdspaket som hela Sveriges landsbygd förtjänar.

• Rädda bensinmackar på lands- och glesbygd, genom att bland annat införa ett renoveringsstöd för bensinstationer med butik och service.

Annons

• Säkra de regionala flygplatserna, genom höjt stöd till icke-statliga flygplatser.

• Ökade medel till vägunderhåll.

• Bygg Norrbotniabanan

Vi kan inte acceptera att den offentliga servicen erbjuder lägre kvalitet på landsbygden. Därför vill vi se:

• Ökad återbäring till kommuner och regioner för vind- och vattenkraftverk.

• Fler poliser på lands- och glesbygd.

• Ökade infrastruktursatsningar för att knyta ihop landet.

Slutligen vill vi moderater att det ska vara rimligare villkor för att bo och leva i hela Sverige. Landsbygden behöver färre regler och ett starkare skydd för äganderätten.

• Stärkt ägande- och brukanderätt i jord- och skogsbruk. Skogsbruk ska inte likställas med miljöfarlig verksamhet.

• Avskaffa det generella strandskyddet – i stället införs möjlighet att på kommunal nivå utfärda lokalt strandskydd där kommunen finner det påkallat.

Annons

• Underlätta för jakt och jägare, bland annat genom förbättrad vapenlagstiftning och en ny viltmyndighet.

Sofia Stynsberg (M)

Annons
Annons
Annons
Annons