Annons

Långsiktighet och mest ut av varje skattekrona måste avgöra simhallens placering

Många visioner för Växjö simhall har framförts i Smålandsposten. Viktigast för Sverigedemokraterna är att beslutet blir väl grundat. Skattefinanserna och invånarnas behov är väsentliga och mest möjliga nyttjandegrad, hållbarhet över lång tid och bäst driftsekonomi är våra fokus.
Debatt • Publicerad 17 oktober 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sverigedemokraterna tycker inte att Växjös simhall ska renoveras.
Sverigedemokraterna tycker inte att Växjös simhall ska renoveras.Foto: Lena Gunnarsson

Förutom allmänhetens värdefulla inlägg på Smålandspostens debattsidor har vi fått utförliga redovisningar och svar på underlag från tjänstemän på Vöfab som grund. På studiebesök har vi sett simhallens numera bristfälliga konstruktion. Av att se och höra berättas om uttjänta delar i källarplanet kan vi förstå konsekvenser och hur förlopp vid renovering påverkar samtliga fastighetens verksamheter. Besöket ökade insikt och förståelse för praktiska problem och risker för oförutsedda och fördyrande omständigheter vid renovering av nuvarande simhall.

Vi har besökt redan kända och nya tänkbara platser för simhall. Därefter diskuterat förutsättningar och utvärderat infrastrukturella tidsaspekter och kostnader för utbyggnad av gatunät, allmänna kommunikationsmedel och annat som ny placering medför. Vi besökte simhallen för samtal med nyttjare. Ovetande prickade vi in inskrivningsdag för simskolan och fick synpunkter från många av simningens aktiva, motionssimmare och barnfamiljer. Slutsatserna blev tydliga.

Annons

Föräldrar tycker att simhallens placering har ingen eller mycket liten betydelse. Enstaka nämner nuvarande plats som vacker och tilltalande medan tillresande säger sig få åka långt oavsett var simhallen ligger. Att barnen får plats i simskola är det viktigaste säger alla. Att kunna samordna med ärende som inköp, restaurangbesök eller egen motion ses som positivt.

Simsportens aktiva vill snarast möjligt få en ny och väl fungerande simhall. Platsen spelar ingen roll. Intresset för simning som sport, motion och simskola är stort och verksamheten måste fungera ostört. Framtidsutsikter kräver en 50-meters bassäng för fler och större tävlingsmöjligheter. Övriga verksamheter i huset ska drivas och hitta rätt lokaler.

Enligt kommunens expertis avgörs driftekonomiska resultat det vill säga hur stor kostnad som årligen hamnar på skattebetalaren av vilken entreprenör som avtalas för drift av verksamhet och av vilka aktiviteter utöver simbassänger som simhallen utrustas med. Ju mer attraktiv och tillgänglig simhallen blir desto fler besökare och bättre för skattebetalaren. Vi menar att kommunens invånare och näringsliv kan vinna ut flera förtjänster om simhallens placering och summan investerad tid och pengar blir rätt och mest effektiv.

Långsiktighet och mest ut av varje skattekrona måste avgöra simhallens placering. Vi förordar ingen renovering av gamla simhallen. Att lägga flera hundra miljoner mer för att renovera den gamla simhallen blir riskfyllt, tidsödande och ekonomiskt oansvarigt. Växjö kommuns köp av tomt Sjöbacka intill simhallen gör att vi i första hand förordar en geometrisk utredning av den. Därefter kan experter presentera förslag om befintlig simhallstomt kan komplettera Sjöbacka för bygge av ny simhall på nuvarande plats. I andra hand föreslår vi ny simhall på tomt som vi kallar Arenastaden, utmed Hejaregatan i höjd med Volvo Davidssons i anslutning till övriga arenor. Tomten sägs avsedd för bostäder men enligt oss mer lämpad för simhall. På många sätt redan tillgänglig och därför ett starkt andra alternativ. Växjösjön är prioriterat och värdefullt så långt ett nybygge är möjligt.

Sverigedemokraterna Växjö

Conny Lindahl, gruppledare

Christer Svensson, politisk sekreterare

”Växjösjön är prioriterat och värdefullt så långt ett nybygge är möjligt.”
Conny Lindahl (SD), Christer Svensson (SD)
Annons
Annons
Annons
Annons