Annons

Länsstyrelsen ska se till att lagen följs

I Smålandsposten den 24 maj fortsätter Jan Sjöwall debatten om vattenskoter i Helgasjön. Tack för inlägget, och tack för att du förespråkar ett gott sjövett på sjöarna i vårt län.
Debatt • Publicerad 4 juni 2018
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Den 24 maj frågade Jan Sjöwall, ordförande i Växjö Vattenskoterklubb, återigen länsstyrelsen vad som gör en vattenskoter i sju knop till en större miljöbov än en båt i sju knop. Nu ger Ingrid Burman ännu ett svar i debatten.
Den 24 maj frågade Jan Sjöwall, ordförande i Växjö Vattenskoterklubb, återigen länsstyrelsen vad som gör en vattenskoter i sju knop till en större miljöbov än en båt i sju knop. Nu ger Ingrid Burman ännu ett svar i debatten.Foto: Hasse Holmberg

Att föra en dialog och lyssna in olika åsikter är något vi förespråkar. Jag beklagar om du inte uppfattat att du fått svar på din fråga och hoppas att denna insändare, som är min sista i denna diskussion, kommer räta ut dina frågetecken.

Som det ser ut i dag så har regeringen redan från och med 1993 då ”Förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter” antogs, pekat på att båtar och vattenskotrar ska bedömas olika. Dåvarande regering beslutade att användning av vattenskoter endast är tillåten inom allmänna farleder och inom områden som länsstyrelserna särskilt pekat ut. Reglerna är inte desamma för båtar och vattenskotrar och ett av länsstyrelsens uppdrag är att se till att den lagstiftning som finns följs.

Annons

En del i vår beslutsprocess har också varit regeringsbeslutet tidigare i år då regeringen stödde vårt förslag att förbjuda vattenskotrar i Naturreservatet Toftaholm.

Helgasjön är som jag tidigare skrivit inte ett område som lämpar sig för vattenskoteråkning. Lämpliga områden för vattenskoteråkning, som länsstyrelsen ska peka ut, ska enligt förordningen vara områden där vattenskoterkörningen inte riskerar att störa allmänhet eller miljö i någon större utsträckning. Olika bedömningar görs beroende på hur området ligger i förhållande till bostäder, fritidshusområden och andra väsentliga intressen.

Länsstyrelsens ambition är att det ska finnas utpekade områden där man kan köra vattenskoter och vi har tidigare initierat ett arbete för att ta fram lämpliga områden. Här ser vi att vi behöver intensifiera och utveckla detta arbete och tar med oss frågan till vår planering för 2019.

30 maj är sista dagen för att överklaga utökningen av Naturreservatet Kronoberg. Det är regeringen som prövar eventuella överklaganden. När detta svar skrivs vet vi att Växjö kommun har överklagat vårt beslut. Den demokratiska processen är viktig för oss och vi välkomnar regeringens prövning.

Ingrid Burman, Landshövding i Kronobergs län

Annons
Annons
Annons
Annons