Annons

Livsviktig livsmedelsproduktion i kris och krig

Det pågår ett krig i Europa. Rysslands hänsynslösa krig mot Ukraina har drivit mer än tio miljoner människor på flykt från sina hem. Kriget har skakat om den säkerhetspolitiska världsordning som byggts upp sedan andra världskriget. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det svenska totalförsvaret måste stärkas, både på kort och lång sikt. Här spelar svenskt jordbruk och svenska matproduktion en betydande roll.
Debatt • Publicerad 8 april 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Synen på svenskt jordbruk behöver förändras i grunden, skriver debattörerna.
Synen på svenskt jordbruk behöver förändras i grunden, skriver debattörerna.Foto: Christian Hylse

Priserna på drivmedel, gödsel och foder har ökat lavinartat till följd av kriget. Nyligen beslutade därför regeringen, på Centerpartiets initiativ, att svenskt jordbruk ska få ta del av en ”nödmiljard” för att kunna bibehålla sin produktion. Det visade sig dock snabbt vara otillräckligt, och vi har därför presenterat ytterligare ett räddningspaket på 2,1 miljarder för att möta det akuta läge som svenskt jordbruk står inför. Nu är det upp till de andra partierna i riksdagen att på riktigt visa sitt stöd för Sveriges bönder.

Vi måste säkerställa jordbrukets långsiktiga motståndskraft. Då räcker det inte med akuta tillfälliga åtgärder. Synen på svenskt jordbruk behöver förändras i grunden. Som ett första steg borde jordbruket klassas som samhällsviktig verksamhet i miljöbalken.

Annons

Kriget i Ukraina har belyst vikten av försörjningstrygghet under kris och krig. Den nationella livsmedelsstrategin behöver revideras till att fokusera mer på detta område. Svenskt och europeiskt jordbruk är i dag mycket beroende av importerade insatsvaror. För att stärka Sveriges motståndskraft vill vi stimulera den nationella försörjningen av de huvudsakliga insatsvarorna fosfor och kväve. Därtill vill vi att mineralgödsel och andra viktiga insatsvaror ska kunna lagerhållas i större utsträckning än i dag, både på den enskilda gården och nationellt.

Många gårdar är också väldigt elberoende. Att allt fler jordbruk väljer att investera i gårdsnära vind- och solkraft är en välkommen utveckling. Genom ökad kunskap och rådgivning om säkerhet och beredskap för att öka uthålligheten vid ett elavbrott kan vi minska sårbarheten för exempelvis cyberattacker av utländsk makt.

Den svenska livsmedelsproduktionen utgör en av grundpelarna för det svenska totalförsvaret. Det är av yttersta vikt att den får rätt förutsättningar för att utvecklas. Genom att kombinera nödvändiga stödåtgärder på kort sikt med systemomställningar på längre sikt kommer vi att kunna stärka jordbruket, så att vi kan vara säkra på att mat kan produceras även i tider av kris och krig.

Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson Centerpartiet

Per Schöldberg, riksdagsledamot, Kronoberg, Centerpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons