Annons

Luften i klassrummet är fastighetsägarnas ansvar

En reaktion på artikeln ”Elsa, 15, första vecka i Växjöskolan: ”Det var 30 grader i klassrummen och ingen gjorde något åt det” (Smålandsposten den 25/8).
Debatt • Publicerad 4 september 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Elin Wägnerskolan.Foto: Urban Nilsson

Som lärare, skyddsombud och lokalombud på Elin Wägnerskolan kan vi helt hålla med Elsa Bäcks beskrivning av stillastående luft i klassrummen, höga temperaturer och att det då är svårt att genomföra lektioner. Eftersom eleverna har skolplikt och måste vara där anser vi att det är fastighetsägarnas ansvar att tillgodose lokaler som följer arbetsmiljöverkets riktlinjer.

I maj 2021 tog vi som skolans skyddsombud kontakt med Arbetsmiljöverket som fastslog att bättre skydd än Vöfabs föreslagna och redan existerande rullgardiner och solfilm på fönster behövdes. Då köpte skolan sex stycken portabla ac-aggregat för skolans budget som egentligen borde ha gått till undervisning. Vöfab genomförde inga ytterligare åtgärder. I artikeln säger Kim Granqvist Alm från Vöfab att det pågår diskussioner och dialog. Denna diskussion och dialog är inget vi har fått vara delaktiga i, så frågan är med vem den förs?

Annons

För att visa på behovet av åtgärder för vi lärare en gemensam dokumentationen av inomhustemperatur sedan 1,5 år tillbaka. Under dessa två skolveckor i augusti kommer inte temperaturen under 26 grader, trots ac-aggregatens arbete. De klassrum där det inte finns aggregat har temperaturen uppmätts till 30 grader flera gånger och i arbetsrum hela 32 grader. I artikeln säger fastighetschefen att man måste acceptera över 26 grader några dagar. Tyvärr verkar inte Granqvist Alm förstå att värmeböljorna blir längre än några dagar. Hur många dagar anser Granqvist Alm att några dagar är?

Granqvist Alm verkar själv till synes arbeta i ett behagligt klimat. För i artikeln hänvisar han till en verkningslös åtgärd i att ställa ut fläktar. Alla som har en bordsfläkt vet att den inte kyler temperaturen, bara får luften att röra sig lite. Han tycker också att det ska ställas ut vatten i lokalerna som egentliga enda “nya” åtgärd. Vilken effekt ger det för inomhusklimatet över en hel arbetsdag för såväl elever som personal? Det är uppenbart att Granqvist Alm inte har förståelsen för undervisningssituationen med 25 elever i över 26 graders värme. Dock är Elin Wägnerskolan inte unik i detta sammanhang i Växjö kommun, då ingen skola idag har kylanläggning, och inte heller byggs det för det i nya kommunala skolor. Detta är därför en väldigt angelägen och viktig fråga för elever, personal, huvudskyddsombuden såväl som hela kommunen.

Vi bjuder därför in Kim Granqvist Alm till att göra studiebesök i klassrummen och förklara för eleverna om Vöfabs arbete på skolan. Du är också välkommen till kommande APT (arbetsplatsträff) den 27 september i aulan. Då kan du föra diskussion och dialog också med oss som upplever detta varje senvår och tidig höst. Som fackligt förtroendevalda ser vi fram emot att bli inbjudna till det fortsatta arbetet med att förbättra vår inomhusmiljö.

Michael Schylander, lärare och skyddsombud Lärarförbundet

Marcus Flink, lärare och lokalombud Lärarnas Riksförbund

Leif Svensson, lärare och skyddsombud Lärarnas Riksförbund

Annons
Annons
Annons
Annons