Annons

Lyssna på folkopinionen innan ni tar beslut om simhallen

Kan en liten valundersökning hjälpa politikerna i Växjö kommun till att ta beslut som flertalet växjöbor gillar och förstår? 93 procent av röstande Växjöbor i en liten undersökning på stan förordar ny simhall vid Växjösjön.
Insändare • Publicerad 4 mars 2024
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Växjös simhall.
Växjös simhall.Foto: Elvedin Basic

Lördagen den 2 mars mellan 11.00 och 13.00 genomfördes vid korsningen Storgatan Klostergatan en enkel omröstning om var man ville att den nya simhallen skall ligga.

Alternativen var vid Växjösjön eller i Bäckaslöv.

Annons

Cirka 250 personer hann tillfrågas om de ville vara med att rösta. Omröstningen gjordes genom att man fick lägga en sten i en hink motsvarade det alternativ man föredrog. Totalt valde 186 personer att rösta.

Utfallet blev:174 personer, 93 procent, valde vid Växjösjön och 12 personer, 7 procent, i Bäckaslöv.

Alla åtta kommunpartierna har tagit ett inriktningsbeslut utan att se på de ekonomiska konsekvenserna och på svaga, felaktiga och för många på obekanta grunder. Det har man gjort utan något allmänt samrådsförfarande och utan att vilja ta en saklig debatt med Växjö forums Simhallsgrupp om ett möjligt tillbyggnadsalternativ vid Växjösjön.

Växjö Forum bjöd tidigare i år in kommunpolitikerna till en paneldebatt. Men det nobbades av politikerna. (Smp 240209)

Hittills har endast ett politiskt parti, SD, Sverigedemokraterna, vågat lyssna och öppna upp för en opartisk utredning av detta lokaliseringsalternativ för en ny simhall genom ett tilläggsyrkande i Kultur och fritidsnämnden 28 februari.

Ett yrkande som blev nedröstat av övriga partier.

Kommunstyrelsen kommer på tisdag den 5 mars att med största sannolikhet besluta om inriktning och projektstart för ny simhall på Bäckaslöv.

Törs fler partiers företrädare och medlemmar att fundera på att bättre lyssna in sig på folkopinionen i Växjö och på deras önskemål?

Växjö forum har genom sin namninsamling, som nu har passerat 3 000 underskrifter, samtalat med många kloka, engagerade och insatta Växjöbor och hört deras oro för demokratins tillstånd i Växjö.

Politiker ta chansen till en konstruktiv dialog där vi jobbar tillsammans för Växjös bästa och utred åtminstone alternativet vid Växjösjön innan ni tar ett slutgiltigt beslut om lokalisering av en ny simhall Bäckaslöv.

Nils-Erik Nilsson, medlem i Växjö Forum

Annons
Annons
Annons
Annons