Annons

Mer elevresurser till skolorna i Växjö kommun

Norregårdskolan har jobbat väldigt mycket de senaste åren med att skapa ett gemensamt arbetssätt för all personal för att fånga in och stötta elever som har behov av det.
Debatt • Publicerad 8 juni 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Förra veckan rapporterade Smålandsposten att peltidsanställda elevassistenter och elevresurser på Norregårdskolan riskerar omplacering om de inte godtar att gå ner i tjänst.
Förra veckan rapporterade Smålandsposten att peltidsanställda elevassistenter och elevresurser på Norregårdskolan riskerar omplacering om de inte godtar att gå ner i tjänst.Foto: David Johansson

Resultaten har också gått i en väldigt positiv riktning. Var är konsekvensbedömningen för hur det påverkar personalgruppen och därmed eleverna. Alternativkostnaden kan bli skyhög ekonomiskt men framför allt mänskligt för de elever som behöver stödet, som byggt upp en relation och nu riskerar att tappa modet och kanske inte klarar skolan.

Detta är inte att göra allt för att se till att alla klarar skolan, det här är att förstöra fungerande arbete, vi måste ta hand om de fantastiska medarbetare vi har. Det är kommunens ansvar att göra allt för att eleverna ska växa upp till välmående självständiga individer redo att möta vuxenlivet. Att tillsätta extra resurser för att bibehålla goda arbetssätt och en personalgrupp som gör ett fantastiskt jobb är långsiktigt ekonomiskt och mänskligt hållbart.

Annons

Om en större organisationsförändring sker centralt måste lokala konsekvenser hanteras smidigt och flexibelt. Skjut till pengar från centralt håll för att fylla upp tjänsterna till heltid. Över tid får behovet utvärderas vid naturliga personalomsättningar. Det är lite pengar i relation till den nytta som denna personal gör för våra elever med störst behov. En kontinuitet i personal är otroligt viktig för relationsbyggande på skolorna.

Utbildningsförvaltningens verksamhet ska styras av värde för våra elever och vår personal. Det finns pengar i förvaltningens budget centralt. Vi ska ha personal där det gör mest nytta. Och att rasera fungerande team får konsekvenser för eleverna som kan generera mycket högre kostnader om eleverna inte klarar målen eller hoppar av skolan.

I Miljöpartiets förslag till budget för 2023 finns satsningar för att bryta skolsegrationen, utöka elevhälsan och säkerställa att elever med funktionsvariationer ges rätt resurser för att klara skolan. Dessa satsningar motsvarar 20 miljoner och behövs för att alla ska kunna lyckas i skolan.

Magnus Folcker, Miljöpartiet i Växjö, ledamot utbildningsnämnden

Pernilla Bodin, Miljöpartiet i Växjö, ersättare utbildningsnämnden

”Att rasera fungerande team får konsekvenser för eleverna som kan generera mycket högre kostnader om eleverna inte klarar målen eller hoppar av skolan.”
Annons
Annons
Annons
Annons