Annons

Miljöpartiet behövs i Region Kronoberg

Kronoberg och resten av Sverige står inför många utmaningar. Vi är övertygade om att det finns minst lika många lösningar. Miljöpartiet vill att alla kronobergare ska ha tillgång till god vård. Vi vill ha ett smartare och grönare samhälle. Vi vill återvinna och återanvända mer, minska onödig konsumtion och säkra att vi inte lever över jordens resurser. Det är nu vi väljer vad vi ska kunna svara när våra barn och barnbarn frågar vad vi gjorde.
Debatt • Publicerad 10 september 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Växjö lasarett.
Växjö lasarett.Foto: Elvedin Basic

Ska vi ha en modern klimat- och miljöpolitik eller blunda och hoppas att någon annan gör jobbet? Ska vi ta hand om varandra eller låta var och en klara sig själv? Ska vi bo i ett Kronoberg där samhällsklyftorna ökar eller i ett Kronoberg som bygger på social rättvisa, medmänsklighet och framtidstro?

Miljöpartiet vill bygga ett nytt grönt folkhem, ett samhälle som är hållbart för både människor och miljö. För att nå ditt går Miljöpartiet i Kronoberg till val på 8 gröna punkter.

Annons

• Utbyggd primärvård och en stark nära vård som sätter patienten i centrum. Detta måste säkras före kostsam investering av nytt sjukhus i Växjö.

• Satsa kraftfullt på folkhälsoarbete för ett gott liv i Kronoberg.

• Satsa på hälsa för både kropp och själ och vända trenden med ökade psykiska ohälsa

• Arbetsmiljö, löner och arbetstider är nyckeln för personal som trivs inom vården

• Snabb och rättvis klimat- och miljöomställning med minskad miljöpåverkan

• Det ska vara enkelt och billigt att resa klimatsmart

• Ett levande kulturliv för alla i hela länet

• Tillsammans utvecklar vi Kronoberg till ett miljövänligt och jämlikt län som håller ihop

Miljöpartiet vill göra satsningar som garanterar en bra och billig kollektivtrafik, säkra kvaliteten i vården, satsa på folkhälsan och ta fram de lösningar för de utmaningar som vi ser finns i samhället. För att kunna bygga framtidens hållbara Kronoberg behöver vi både arbeta för mer resurseffektiva verksamheter i Region Kronoberg och öka regionens intäkter. Vi anser att staten ska ta ett ökat ansvar för vårdens långsiktiga finansiering. Vi behöver ta krafttag för en hållbar finansiering som värnar välfärden och ett klimatsmart samhälle.

Vi som står högst på Miljöpartiets lista till regionfullmäktige – Cheryl, Michael, Hanna och Isak – vill få ditt förtroende att driva en politik som leder till ett hållbart samhälle och ett klimatsäkrat Kronoberg. Tillsammans ska vi bygga ett grönt, modernt Kronoberg för framtiden – Ett hållbart samhälle som vi formar tillsammans. Det nya gröna folkhemmet.

Annons

Cheryl Jones Fur (MP)

Michael Öberg (MP)

Hanna Evelyndotter (MP)

Isak Folcker (MP)

Annons
Annons
Annons
Annons