Annons

Morgondagens lösningar skapar vi tillsammans

Kronoberg har goda förutsättningar att bli en grön föregångsregion där både människor och företag växer. Ett livskraftigt län där alla kan leva ett gott liv och där morgondagens hållbara lösningar är omsatta i verklighet. Länet står samtidigt inför sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar. För att klara det behöver vi varandra. Genom att ena och samla ledare i vårt län vill vi vara en del av lösningen, både regionalt och globalt.
Debatt • Publicerad 23 oktober 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Klimathotet är ständigt närvarande – den gröna omställningen är påbörjad men Kronoberg måste snabba på utvecklingen, skriver artikelförfattarna.
Klimathotet är ständigt närvarande – den gröna omställningen är påbörjad men Kronoberg måste snabba på utvecklingen, skriver artikelförfattarna.Foto: Filip Sjöfors

I Kronobergs län finns viljan, modet och företagarandan. Det karga och steniga landskapet har medfört att klurighet, uppfinningsrikedom, egenkraft och sparsamhet har blivit en del av kulturen. Förutsättningar finns för en livsmiljö och ett innovationsklimat där både människor och företag växer och bidrar till kreativitet, attraktivitet och hållbara innovationer – ett hållbarhetens Silicon Valley – där fler kan och vill delta.

Kronoberg har ett centralt läge i södra Sverige. Att länet är litet gör det lättare att samverka. Beslutsvägarna är korta och vi kan utforska i liten skala.

Annons

Vi är ett småföretagarlän men här finns också stora och världsledande företag. Vi vill bygga vidare på den småländska företagarkulturen som redan är stark. I pandemin, liksom i tidigare kriser, har Kronobergs näringsliv ställt om snabbt i samverkan med omgivande samhället.

I dag står vi inför en rad komplexa samhällsutmaningar – utmaningar som förutom långsiktighet och helhetssyn kräver ett gott och nära samarbete. Komplexa problem behöver hanteras av flera aktörer tillsammans.

Klimathotet är ständigt närvarande – den gröna omställningen är påbörjad men vi måste snabba på utvecklingen. Det handlar bland annat om elförsörjning, biologisk mångfald och att bli fossilfria.

Vi har också sociala utmaningar med en växande äldre befolkning, integrationsproblem, utanförskap, psykisk ohälsa och upplevd otrygghet.

Regionens attraktivitet behöver stärkas på flera områden för att vi ska attrahera människor, företag och andra verksamheter. Till Linnéuniversitetet kommer i år 44 000 studenter. Alltför få av dem kommer i kontakt med det uppfinningsrika Småland och ser möjligheten att bidra till framtiden här. Samverkan mellan universitet och näringsliv behöver stärkas för att fler ska bo kvar efter studierna.

Det är många svåra uppgifter men de är inte omöjliga att lösa. Idéer föds när vi möts. Vi tror på ett starkt regionalt och lokalt ledarskap, och ser fram emot samarbete kring länets viktiga frågor.

Några frågor som är angelägna att samarbeta om är:

• Energiförsörjning, grön omställning och användning av naturresurser

• Kunskapsutveckling som stödjer framtidens kompetensförsörjning

• Morgondagens samhällsbygge utanför storstaden, genom bland annat Bymässa 2030

Annons

Vi samlas regionalt och hoppas kunna möta en bredd av samhällsaktörer i ett stärkande samarbete. Om fler arbetar mot gemensamma mål får vi luft under vingarna på vår framtidsresa mot ett hållbart och attraktivt Kronoberg.

Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län

Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör Region Kronoberg

Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet

Annons
Annons
Annons
Annons