Annons

Motreplik: ”Med din nya cykelbro blir avståndet det dubbla till resecentrum”

Jan-Olov Olsson skickar en motreplik till Malin Lauber (S) om tillgängligheten för icke-bilburna till en kommande ny simhall på Bäckaslöv.
Insändare • Publicerad 22 januari 2024
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nya stadsdelen i Bäckaslöv i Växjö, Regementsstaden, rondellen vid Söderleden i förgrunden och Iconhuset i horisonten
Nya stadsdelen i Bäckaslöv i Växjö, Regementsstaden, rondellen vid Söderleden i förgrunden och Iconhuset i horisontenFoto: Jonas Engman

Hej, Malin Lauber. Stort tack för din replik på min insändare ”Hur ska icke-bilburna ta sig till en ny simhall?” Du är en tillgänglig politiker och jag frågade dig för några månader sedan vad som ska hända med nuvarande simhall. Du sa då att efter nyår skulle det komma ett besked. Men i din replik skjuter du på besked tills i vår. Det känns nästan som om ni smyger runt i kommunens korridorer utan att – på ett demokratiskt sätt – tidigt berätta vilken verksamhet ni planerar i gamla simhallen. Och inte minst vad en sådan ombyggnad kommer att kosta. Samt vad denna – hittills hemliga – ”publika” aktivitet eller verksamhet kommer att få för driftskostnader.

För att förbinda cykelvägar skriver du ”planeras det att byggas en cykelbro över Söderleden i anslutning till befintlig järnvägsbro”. Detta kan innebära betydande omvägar samt rejäla nivåskillnader för gång- och cykeltrafik till den nya simhallen. Du beskriver att avståndet till simhallen för den som kommer till resecentrum bara är ett par hundra meter längre bort jämfört med avståndet till nuvarande simhall. Dock är den genomgående cykelvägen längs med järnvägen bara delvis planerad. Med din nya cykelbro blir avståndet det dubbla till resecentrum vid den tänkta simhallen jämfört med nuvarande. Omvägar över en cykelbro och i övrigt dålig planering för de oskyddade trafikanterna kan leda till trafikfarliga smitvägar över Söderleden.

”En försiktig bedömning är att den aktuella tomten inte uppfyller kraven på tillgänglighet för icke bilburna.”
Annons

Det du skriver innebär att den nya översiktsplanens riktlinjer, för hur Växjö ska utvecklas, inte betyder något. Men du har ju varit med och antagit planen. I stället hänvisar du till en bestämmelse i en äldre detaljplan som ”möjliggör besöksändamål” och påstår att detta är styrande. Enligt Boverket ska man för att kunna använda den här markanvändningen, beakta och planera för att det ska vara enkelt att ta sig till och från platsen, särskilt viktigt vid hög trafikintensitet. En försiktig bedömning är att den aktuella tomten inte uppfyller kraven på tillgänglighet för icke bilburna.

Projektet med en simhall i Bäckaslöv börjar likna Räppeprojektet: Där bestämde man tidigt att bygga sjukhus vid Räppevallen, inte ens Trafikverket var inblandad i det tidiga avgörandet. Efterhand kom man på att det behövdes olika infrastrukturprojekt: ny järnvägsstation samt nytt dubbelspår, ny gång- och cykeltunnel under riksvägen, ny planskild järnvägskorsning (som vad jag vet inte gick att genomföra), stor planskild trafikplats utmed riksväg 23. Inget av detta hade varit med från första besluten. Nu avslöjar du, Malin, att det måste finnas en ny bro över Söderleden om simhallen ska byggas där. Räcker det? Vad kommer sedan? Nya tunnlar, andra trafikåtgärder, andra cykelstråk?

Vad gäller simhallsfrågan finns ju trots allt en ganska självklar lösning.

Jan-Olof Olson

Tidigare inlägg i debatten:

Annons
Annons
Annons
Annons