Annons

Motreplik: ”Växjö kommun har inte anlitat oss för att vi ska mjölka så mycket pengar som möjligt”

”Den enda lösningen är ett nytt badhus”, menar WE Groups kommunikatör John Wernbom i en motreplik till Växjö forums Lennart Burde.
Debatt • Publicerad 28 februari 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Växjö simhall under vintertid.
Växjö simhall under vintertid.Foto: Lennart Ernstsson

Ur ett strikt ekonomiskt perspektiv hade det varit fördelaktigt för oss att förespråka renovering. I princip varenda rum behöver specialanpassning i en genomgripande renovering. Betänk då att vi är en av få aktörer i Sverige med specialistkompetens på området. Det skulle bli många konsulttimmar och klirr i kassan för vår del.

Men Växjö kommun har inte anlitat oss för att vi ska mjölka så mycket pengar som möjligt ur badhussituationen i Växjö. Växjö kommun har anlitat oss för att utröna det badhusalternativ som ger bäst totaleffekter för badhusets intressenter.

Annons

Vi står fast vid att placeringen av Växjö simhall är problematisk. Att platsen är vacker är lätt att hålla med om. Men en renovering av badhuset skulle sannolikt innebära stora miljökonsekvenser för parken och sjön. Det Växjö Forum föreslår med utbyggnader och kallbadhus står i rak motsats till vad som är tillåtet enligt strandskyddet.

Och nej, komplexa och evinnerliga renoveringsbehov har man inte ”löst på många andra platser i Sverige”, som Lennart påstår. Åtminstone inte i relation till andelen nybyggnationer. De senaste tio åren har ungefär 50 badhusprojekt genomförts. Mer än hälften är nybyggnationer. Resten är olika former av ROT-projekt. I direkt jämförbara kommuner sett till befolkningsmängd, så som Umeå, Eskilstuna och Kristianstad har man uppfört nya anläggningar. Även i mindre kommuner så som Ängelholm, Köping, Hallstavik, Varberg, Enköping, Falun, Ystad och Norrtälje har man byggt nytt, de senaste tio åren.

”Lennart Burde är svaret skyldig på hur en renovering av Växjös enda badhus inte hotar fritidsmöjligheter, folkhälsa och idrott i Växjö.”
John Wernbom, kommunikatör WE Group.
John Wernbom, kommunikatör WE Group.Foto: Privat

Tittar man på omfattande och genomgripande ROT-projekt i paritet med vad en renovering av Växjö simhall skulle inbegripa – och kosta – finns bara några enstaka exempel.

Ett par sådana exempel är Åkeshov och Högdalen i Stockholm – två exempel på ”lyckade” renoveringar som ofta lyfts fram. Men om en renovering är lyckad eller inte beror på kontext. Åkeshov och Högdalen kan beskrivas som lyckade renoveringar, därför att de ligger i Stockholm. Att badhuset i Åkeshov hölls stängt i nästan tre år funkar i Stockholm, men det funkar inte i Växjö; i Stockholm finns flera anläggningar som kan täcka upp under renoveringsperioden. Så är inte fallet i Växjö. Sedan har vi detta med livslängden, för trots omfattande och kostsamma renoveringar kan man inte förvänta sig lika lång livslängd som vid en nybyggnation.

Oavsett om man renoverar eller bygger nytt så handlar det om att beakta de effekter som badhuset ska ge. Växjö kommun behöver tillgodose fritidsmöjligheter, folkhälsa och idrott för invånarna. Ett nytt badhus på en annan plats kan tillgodose de behoven utan årslånga avbrott.

En omfattande renovering kan dra ut på tiden och pågå i flera år. Under den tiden kommer badet vara mer eller mindre nedstängt. Lennart Burde är svaret skyldig på hur en renovering av Växjös enda badhus inte hotar fritidsmöjligheter, folkhälsa och idrott i Växjö.

John Wernbom, kommunikatör We Group

Tidigare inlägg i debatten:

Annons
Annons
Annons
Annons