Annons

När dimmorna skingrats krävs också framtidsinriktat ledarskap

Politik är inget yrke, även om vissa tar sitt uppdrag för givet. Partierna nominerar de kandidater man anser bäst kan företräda den politik man vill gå till val på. Vi medborgare lägger vår röst på det parti vi tycker bäst om utan att nämnvärt påverka vilka som blir invalda i fullmäktige. När detta är gjort överlämnar vi åt valda politiker att fatta alla viktiga beslut som krävs för samhällets utveckling. Självklart inom de ramar och lagar som gäller. Vid nästkommande val kan vi medborgare utvärdera hur politikerna skött sitt uppdrag och ge vår dom. Detta är den demokratiska ordning som vi så starkt värnar om och som nu så påtagligt förhindras i Ukraina.
Debatt • Publicerad 4 april 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Stina Stjernkvist/TT

På sina mandat har politiker i Växjö kommun bland annat genomfört några jätteprojekt såsom Arenastaden och nytt kommunhus, inte utan diskussion. Förberedelse pågår också för beslut om ny simhall. På samma grund har regionfullmäktige fattat beslut om att genomföra byggnation av nytt sjukhus i Räppe. Beslutet togs med stor majoritet även om insändarsidorna fyllts med motargument. Jag utgår från att valda politiker genom bra underlag fattar kloka beslut. I demokratisk ordning måste man acceptera besluten men som väljare kan man uttrycka sin motvilja vid höstens val genom att rösta på något av de partier som varit emot.

Tills alla överklaganden om några år slutligen prövats i högsta instans och dimmorna skingrats kring nytt sjukhusbygge måste fler framtidsinriktade insatser lösas. De som lagt sitt stora engagemang kring nuvarande lasarett kan då helt fokusera på idéer om hur byggnader och tomt på bästa sätt kan komma till nytta framöver för samhällsviktig verksamhet. Det centrala läget ger unika möjligheter att öka Växjös attraktionskraft.

Annons

I kölvattnet av sjukhusbeslutet liksom av den pågående utbyggnaden av verksamhetsområdet på Nylanda i Öjaby har jag tidigare påtalat att det krävs fler åtgärder och strategisk planering för att på sikt möta en situation när det finns flera tusen nya arbetsplatser inom Räppe/Öjaby. Det räcker inte med att bygga några hundra bostäder i norra Öjaby eller i Bredvik i Bergunda. Ytterligare större bostadsområden måste till i till exempel Jonsboda vid Södra Bergundasjön eller i samverkan med Alvesta kommun inom Spåningslandaområdet. Det skulle också vara välgörande att få igång bostadsbyggnation i Gemla.

Det krävs dessutom stora investeringar i infrastrukturen för att klara av att få smidiga kommunikationer. Cykelvägnätet är i gott skick och förbättringar pågår ständigt. Linjetrafiken kräver fortsatt utveckling. När Fagrabäcksrondellen är klar om några år och genomfarter för huvudvägarna förbättrats måste också Norrleden bli fyrfilig. Södra länken måste fullföljas. Dessa vägar kan inte bara ses som en nationell angelägenhet utan förutsätter stora lokala insatser. Behovet av tågstopp i Räppe och dubbelspår till Alvesta behöver jag egentligen inte upprepa.

Växjö kommun går snabbt mot 100 000 invånare. Detta kräver planering på nya grunder. Jag hoppas region- och kommunledningen tar tag i alla dessa framtidsinriktade projekt.

Anders Franzén (C)

Annons
Annons
Annons
Annons