Annons

När ska Region Kronoberg få upp ögonen för EDS/HSD?

Vi vill uppmärksamma en diagnos som orsakar stort lidande för hundratusentals svenskar, främst kvinnor, och där mycket återstår att göra för att skapa en god och jämlik vård. Ehlers-Danlos syndrom (EDS) och systerdiagnosen HSD (hypermobilitetspektrumstörning) är en grupp genetiska bindvävssjukdomar där okunskapen är stor både inom vården och i samhället som helhet.
Debatt • Publicerad 13 februari 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mars 2021 beslutade Region Kronoberg om en vårdöverenskommelse gällande EDS/HSD. Vi ställer oss frågan; vad händer i Region Kronoberg?
Mars 2021 beslutade Region Kronoberg om en vårdöverenskommelse gällande EDS/HSD. Vi ställer oss frågan; vad händer i Region Kronoberg?Foto: Lasse Ottosson

Bindväv finns i hela kroppen vilket gör EDS/HSD till en multisystemåkomma med många och komplexa symptom och stor variation när det gäller hur individer drabbas. Att hela kroppen påverkas gör samtidigt att diagnosen saknar hemvist i sjukvården och att dessa patienter ”faller mellan stolarna” i sina försök att få stöd och hjälp.

Det vanligaste är fortfarande att bli avfärdad, möta läkare som lakoniskt konstaterar att de inte har kunskap om EDS, än mindre HSD, eller att denna problematik inte är deras ansvar.

Annons

Mars 2021 beslutade Region Kronoberg om en vårdöverenskommelse gällande EDS/HSD. Vi ställer oss frågan; vad händer i Region Kronoberg? När kommer ni göra något för att förbättra vårdsituationen för denna undanskuffade diagnosgrupp?

Nyligen beslutade Region Skåne att inrätta ett regionalt center för EDS/HSD på Universitetssjukhuset i Lund. De har också anslagit en miljon kronor årligen i tre år för patientnära klinisk forskning kring EDS/HSD. I Stockholm adresserar man tydligt vår patientgrupp till Smärtenheten på Danderyds sjukhus respektive Bragékliniken.

En förebild finns i en närliggande region, nämligen Kalmar, där smärtenheten på Västerviks sjukhus länge varit ett regionalt center för EDS/HSD.

EDS lokalförening Kronoberg hoppas på liknande regionalt center. Med särskild kunskap och erfarenhet om EDS/HSD som kan hjälpa patienter med utredning/diagnosticering såväl som fortlöpande behandling samt vara kunskapsstöd åt Primärvården.

Cecilia Rubenson, ordförande EDS Kronoberg

Gabriela Fernandez, sekreterare EDS Kronoberg

Birgitta Larsson Lindelöf, förbundsordförande EDS Riksförbund

”Med särskild kunskap och erfarenhet om EDS/HSD som kan hjälpa patienter med utredning/diagnosticering såväl som fortlöpande behandling samt vara kunskapsstöd åt Primärvården.”
Annons
Annons
Annons
Annons