Annons

Nu finns det möjlighet att tillskapa förbättringar inom äldreomsorgen

Äntligen! Det säger vi från SKPF Pensionärerna i Växjö. Under alltför lång tid har våra medlemmar tvingats se en äldreomsorg som fått det allt kämpigare. Vi har sett hur många äldre far illa när den viktiga hjälpen inte kommer. Vi har sett hur personalen i omsorgen sliter till bristningsgränsen för att hålla uppe vårdens kvalitet. Läget har förstås förvärrats ytterligare under den rådande pandemin.
Insändare • Publicerad 1 december 2020
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Politiker måste ta ansvar för att skapa en värdig kvalitet i omsorgen om våra äldre, skriver SKPF Pensionärerna Växjö.
Politiker måste ta ansvar för att skapa en värdig kvalitet i omsorgen om våra äldre, skriver SKPF Pensionärerna Växjö.Foto: Gorm Kallestad

Nu måste våra politiker ta ansvar för att skapa en värdig kvalitet i omsorgen om våra äldre. Det finns dessutom bättre förutsättningar nu. I budgeten för 2021 lägger regeringen förslag om viktiga satsningar. För Växjö kommun innebär det 34,1 miljoner mer till äldreomsorgen.

SKPF Pensionärerna menar att de nya resurserna måste användas till det som nu är mest angeläget. I vår kommun är det till exempel ökning av den enskildes inflytande över hjälpinsatser, slopande av anställningar på timmar, ökad social tid till omsorgstagare för att lindra ensamhet, samt inte minst kompetensutveckling för både personal och chefer.

Annons

Vi välkomnar att det äntligen finns extra pengar för att stärka omsorgen om våra äldre. Vi vill nu se snabba och konkreta initiativ från kommunledningen som också förankras i det kommunala pensionärsrådet där mycket kunskap finns.

De äldre är värda den efterlängtade och välbehövliga satsningen.

SKPF Pensionärerna Växjö

”Nu måste våra politiker ta ansvar för att skapa en värdig kvalitet i omsorgen om våra äldre.”
Annons
Annons
Annons
Annons