Annons

Nuvarande simhall sjunger på sista versen

Få aktiebolag är så kontrollerade som Vöfab. Detta är helt i sin ordning eftersom det är ett offentligt helägt bolag till Växjö kommun.
Replik • Publicerad 16 november 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Debatten om Växjö simhall går vidare.
Debatten om Växjö simhall går vidare.Foto: Lena Gunnarsson

Vöfab är utförare det vill säga vi verkställer de byggen som via politiska beslut ges till oss via exempelvis utbildningsnämnden. Om kommunen vill bygga ett budgetbygge eller ett mer påkostat alternativ så är det upp till politiken att bestämma. Således är det inte Vöfab som sätter kostnadsramarna när något ska produceras.

Däremot är det vårt ansvar att när väl bygget kommit igång med Vöfab som byggherre så ska budgeten hållas. De mätningar som görs och har gjorts på oss visar att vi oftast är mycket bra på detta.

Annons

Vöfab gör även årliga undersökningar där vi ställs mot likartade företag beträffande exempelvis ekonomi och effektivitet. Vi hävdar oss väl i detta sammanhang också.

Vad gäller underhåll för vi en mycket nära kommunikation med våra över 100 hyresgäster och när någon brist upptäcks åtgärdas den snarast möjligt. Det är en av orsakerna till att vi även når högt i kundnöjdhetsmätningar.

Lennart Burde påstår sig ha god koll på de av säkerhetsskäl låsta teknikutrymmena i källarplan på vår simhall, men det finns inga diarieförda besök av honom där och personalen kan heller inte erinra sig ha sett Lennart på platsen. I ett möte med ett politiskt parti nämnde han att ”det finns ju gott om foton från källaren”. Lennart har dessutom blivit erbjuden besök vid två tillfällen men avböjt.

När Lennart Burde påstår att underhållet i vår simhall visar tecken på eftersatthet är det en skymf mot vår personal som gör sitt yttersta för att hålla simhallen användbar trots ett skick som åldersmässigt egentligen påvisar existens på övertid. Vår personal är i själva verket hjältar som jobbar stenhårt i en påfrestande arbetsmiljö för att säkerheten att vistas i vår simhall upprätthålls samtidigt som de flesta anläggningar i den åldern och på andra platser rivits eller helt renoverats om.

Lennart Burde har för övrigt en något ambivalent hållning till den rapport som är gjord om simhallen. I sina första insändare dömer han ut den med argumentet att den som gjort den inte har rätt kompetens. När han sedan förstår att det är de främsta experterna i Sverige som gjort undersökningarna och att Vöfab endast sammanställt låter det annat. Då är rapporten helt plötsligt seriös och grundlig.

Sen ändrar Lennart sig igen och påstår att bara tio procent av simhallen är dålig.

Jag väljer här att påvisa några av delarna i simhallen som enligt rapporten bör åtgärdas per omgående:

Stora bassängen:

Hela konstruktionen, ventilationen, tekniken, rengöringsanläggningen samt tak.

Omklädningsrummen:

Annons

Konstruktion samt stora fuktproblem.

Romerska:

Hela konstruktionen, ventilationen, tekniken, rening.

Äventyr: Vildforsens konstruktion samt ventilation

I övrigt mycket stora delar av fasaden i alla riktningar.

Rapporten är offentlig och går bra att ladda hem på Vöfabs hemsida för den som är intresserad. Ju fler som sätter sig in i utredningen desto fler kommer att förstå att Lennarts argument inte håller.

Jag vidhåller att nuvarande simhall snart inte duger längre för sitt ändamål men om man vill bevara arkitekturen kanske det finns möjlighet att torrlägga anläggningen och använda den till annat. Fast det är en helt annan fråga.

Lennart vidhåller att hans sida har lösningar som gör att man kan renovera den gamla simhallen samt bygga till med ytterligare en 50-meters bassäng inom ramen för 470 miljoner. Då ger jag dem följande utmaning:

Ställ ut ekonomiska och tekniska garantier för detta påstående gentemot kommunen då! Jag är säker på att det skulle kunna vara av intresse under förutsättning att en förlängd livstid om minst 30-40 år till uppnås. Men så länge Lennart & Co inte kan stå för vad de säger faller de under epitetet ”tomma tunnor skramla mest”!

Patrik Åkesson (KD), ordförande Vöfab

Patrik Åkesson bifogar ett foto och skriver att det påvisar att fler och fler stålstöttor får sättas in årligen för att hålla uppe betongpelarna under bassängerna i simhallen.
Patrik Åkesson bifogar ett foto och skriver att det påvisar att fler och fler stålstöttor får sättas in årligen för att hålla uppe betongpelarna under bassängerna i simhallen.
”När Lennart Burde påstår att underhållet i vår simhall visar tecken på eftersatthet är det en skymf mot vår personal som gör sitt yttersta för att hålla simhallen användbar trots ett skick som åldersmässigt egentligen påvisar existens på övertid.”
Annons
Annons
Annons
Annons