Annons

Ohälsan behöver tas på större allvar

Övervikt är en stor orsak till ohälsa. I Sverige har antalet överviktiga fördubblats sedan 1980-talet. Grav övervikt ökar risken för typ 2-diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdomar.
Debatt • Publicerad 7 december 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Erik Persson Timm, Liberalerna.
Erik Persson Timm, Liberalerna.

Orsaker till övervikt kan man finna i miljö, levnadsvanor och genetiska faktorer. Även konsumtion av alkohol, tobak och socker försämrar hälsan. Vår stillasittande livsstil bidrar till obalans mellan energiintag och energiförbrukning. Med rätt matvanor och regelbunden motion ökar man möjligheten till god hälsa.

Vi har väldigt svårt att lösa behovet av sjukvård. Den tar mer och mer resurser. Vi behöver tänka på vår egen friskvård och engagera fler i detta arbete. Vi behöver ett långsiktigt förebyggande arbete på lokal, regional och nationell nivå för att förbättra hälsan, minska risken för sjuklighet och förhindra förtida död. Vi behöver arbeta mer med att uppmuntra och stödja personer i riskzon genom hälsosamtal såväl inom sjukvård som på skolor och arbetsplatser. Det behövs mer resurser till föreningar och andra som arbetar med friskvård. Vi behöver öka samordning och samarbete mellan region, kommun och föreningslivet för att på olika sätt stimulera till en hälsosam livsstil.

Erik Persson Timm, Liberalerna

Annons
Annons
Annons
Annons