Annons

Öka ekomaten i skolor och äldreomsorg i Kronoberg

En ökad andel ekologiskt odlade livsmedel är nödvändigt för att möta de enorma klimat- och miljöutmaningar vi står inför. Kommunpolitiker i Kronoberg har stora möjligheter att bidra genom att ställa krav på ekologisk mat i förskolor, skolor och äldreomsorg, skriver Anita Falkenek, vd på KRAV.
Debatt • Publicerad 2 november 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Svensk eko- och kravmärkt vara producerad i Sverige.
Svensk eko- och kravmärkt vara producerad i Sverige.Foto: Janerik Henriksson/TT

Kommuner som prioriterar ekologisk mat har medborgarna med sig. Två av tre svenskar vill att kommunerna ska ställa krav på ekologiska livsmedel i de egna verksamheterna, enligt en Sifoundersökning som KRAV har beställt. Bland anställda i offentlig sektor är andelen hela åtta av tio.

När svenska bönder producerar ekologiska livsmedel väljer de bort kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. I stället används naturlig gödsel och odlingsmetoder som minskar utsläppen av växthusgaser. Det ger en bördigare jord och ökad biologisk mångfald.

Annons

Regeringen har satt upp målet att 60 procent av all mat som serveras i offentlig sektor ska vara ekologisk senast 2030. Men förra året var bara 39 procent av den offentligt upphandlade maten ekologisk.

I Kronoberg är andelen 36 procent, så det är långt kvar till regeringens mål. Variationen i landet är stor, och de kommuner som ligger längst fram visar att målet är fullt uppnåeligt. Lund, Malmö och Örebro ligger alla redan över 65 procent. Samtidigt ligger några kommuner fortfarande under 10 procent, enligt en kartläggning av Ekomatcentrum.

Kommuner som har en tydlig strategi för inköp av ekologisk mat tenderar att köpa mer svenska råvaror. Det innebär minskade transporter och lägre utsläpp, samtidigt som det gynnar svensk livsmedelsproduktion.

Måltiderna i skolorna kan fylla en viktig funktion för att öka intresset för hållbara livsmedel och för att äta hälsosamt. Ökad kunskap om sambandet mellan mat, hälsa, klimat och miljö kan ge mer kvalitetsmedvetna konsumenter, bättre matvanor och bidra till ett långsiktigt hållbart svenskt jordbruk.

I Sverige serveras varje dag cirka tre miljoner måltider i vård, skola och äldreomsorg. Det är viktigt att den maten är både hälsosam och producerad utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel.

Livsmedelsproduktionen spelar en avgörande roll för att lösa de globala utmaningar som klimatkrisen, minskad artrikedom och spridning av miljögifter utgör. Svenska folket förväntar sig att politikerna tar sitt ansvar. Det är dags för alla kommuner i Kronoberg att ställa högre krav på ekologisk mat i förskolor, skolor och äldreomsorgen – för barnens, de äldres och miljöns skull.

Anita Falkenek, vd på KRAV

”I Sverige serveras varje dag cirka tre miljoner måltider i vård, skola och äldreomsorg. Det är viktigt att den maten är både hälsosam och producerad utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel.”
Annons
Annons
Annons
Annons