Osant, för sent och för lite från S

Replik Artikeln publicerades

Osant, för sent och för lite. Så kan man beskriva innehållet i debattartikeln ”Viktiga åtgärder kring LSS” i Smålandsposten den 30 november skriven av Monica Haider (S) och Clas Göran Carlsson (S), där de försöker påstå att regeringen värnar LSS genom några förslag som kan innebära att LSS inte urholkas ytterligare.

Det är osant därför att artikeln påstår att regeringen inte fattat några beslut om att begränsa eller dra in rätten till LSS för några invånare. I sitt regleringsbrev för Försäkringskassan år 2016 krävde regeringen att Försäkringskassan ska ”bidra med att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.” Försäkringskassan lydde. Konsekvenserna av det beskrivs nedan.

Det är för sent därför antalet personer som berövats sin assistans ökat kraftigt. 2015 förlorade 26 personer i åldern 0-19 år rätten till assistans. 2016 tredubblades antalet och första halvåret 2017 förlorade 63 unga sin assistans. Från januari till oktober 2017 minskade antalet assistansberättigade med 581 personer. 2012 avslog Försäkringskassan 59 procent av ansökningarna om personlig assistans. 2016 var den siffran 79 procent. Försäkringskassan väljer att tolka några domar i förvaltningsdomstolar på hårdast möjliga sätt, helt enligt regeringens order. Man bortser då från att justitieråd som dömt i målen, är tydliga med att Försäkringskassan övertolkar och feltolkar.

Konsekvenserna för dem som drabbats av s-regeringens nedmontering av LSS är välkända. Spädbarn har tvingats stanna kvar på sjukhus, och inte kunnat komma hem på grund av nekad assistans. Föräldrar har nödgats säga upp sina jobb för att vara hos ett älskat barn, som inte längre får den assistans samhället utlovat. Multifunktionshindrade har berövats sin frihet och rätten till ett drägligt liv. Unga har inte kunnat behålla drömjobbet eller bostaden när Försäkringskassans dom kommit. För alla dessa och för dem som nekats assistans kommer regeringens beslut tyvärr allt för sent.

Det är för lite därför att inget görs för att återställa assistansen för den som berövats den eller för att ompröva beslut för den som inte beviljats LSS.

För oss liberaler är det en självklarhet att LSS ska återställas till den frihetsreform det en gång var. Jag hoppas att Haider och Carlsson återkommer med ” Viktiga åtgärder kring LSS på riktigt”, där de kan berätta att även socialdemokraterna är beredda att återge Sverige en LSS-lagstiftning värd namnet.

Gunnar Nordmark

Förbundsordförande Liberalerna Kronoberg