Annons

Per Ribacke – nu räcker det

Att en debattartikel av Jan Franzén (A-A), om processen kring detaljplaner skulle vålla sådan uppståndelse i den politiska ledningen biträdd av de nya Moderaterna blev en överraskning. Debattartikeln var mer ett konstaterande än en kritik av den kommunala demokratin.
Replik • Publicerad 9 maj 2018
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kommunhuset i Alvesta.
Kommunhuset i Alvesta.

Beträffande översiktsplanen och senare detaljplanen för Aringsås kan noteras att inte en enda synpunkt från allmänhet eller de politiska partierna i deras inlagor, fick något avtryck i de slutliga plandokumenten. Vi förstår att ni, Socialdemokrater, Miljöpartister och Moderater, i remissrundorna inte såg det meningsfullt att framföra en enda åsikt. Vad är det att skryta med att man har hållit samrådsmöten, när man ändå inte haft för avsikt att låta folk få ens fragment av sina synpunkter i slutförslagen. Är det mödan värt att lämna synpunkter om ingen instans tar till sig dem? Beträffande Aringsås var det bara Alvesta Alternativet och Liberalerna som skickade in synpunkter av de politiska partierna utöver föreningar, närboende och allmänhet.

Vi förstår att debattinlägget egentligen visar på den oro den politiska ledningen och Moderaterna känner inför valet. Kommer Alvesta Alternativet att locka väljare från båda sidor genom en politik som tilltalar väljarna på lokal nivå? Per Ribackes med fleras debattinlägg syftar bara till en sak - att smutskasta Alvesta Alternativet på alla möjliga sätt. Att vi skulle vare "Bakåtsträvare" och "Utvecklingsfientliga". Man kostar till och med på sig att påstå att vi ser ett tidigt 1960-tal som idealsamhället. Visserligen var denna tid en mycket expansiv tid i dåvarande Alvesta kommun. Bortåt 400 villor fyllde Påvelsgårdsområdet och mängder av lägenheter producerades i Rönnemyr och Rönnedal. Industrin frodades i Alvesta som aldrig förr med flera stora arbetsplatser som Ostermans, KLS, SJ, Alvesta Gjuteri. En utveckling vi gärna såg också i dag, men det är andra tider nu för industri och handel.

Annons

Nu räcker det säger vi till S, C, MP och M. Vi söker en ärlig debatt om viktiga frågor i kommunen. Sluta därför med ert käbbel utan substans. Vi har konsekvent jobbat för mängder av idéer, som ni konsekvent motarbetat. Är det detta som stör er? Vi har drivit frågan om utflyttad bangård med triangelspår, ett logistikcentrum i anslutning till den tilltänkta bangården, en förbifart av väg 126 väster om Alvesta. I stället har ni valt att föreslå en dragning av 126:an runt bostadsområdet Påvelsgård, längs Fabriksgatan. I stället för att satsa på järnvägens utveckling i Alvesta vill ni hellre satsa på en höghastighetsbana via Växjö.

Vi har konsekvent arbetat för idrott- och friskvårdsanläggningar i Alvesta. På ett par månader såg vi till att konstgräset i Vislanda fick sin lösning. Hanaslövsområdet har vi haft utvecklingsplaner för från dag ett. Ni beslutade om nedläggning av det elbelysta motionsspåret vid Spånen, medan vi såg till att det blev återuppbyggt. Nu vill ni inkräkta på friluftsområdet vid Spånen genom stegvis exploatering av Aringsås. Vi arbetar för en hållbar utveckling.

Vi är och vill vara ett parti för invånarna i Alvesta kommun. Därför lyssnar vi till dem och tar också hänsyn till de demokratiska initiativ de tar. Det vi går till val på står vi för öppet. Vi behöver inte era insinuerade viskningar och intriger som metod för vår politik. Går ni till val på att försämra miljön för de boende i Påvelsgård och vid Fabriksgatan? Går ni till val på att exploatera friluftsområdet vid Spånen för bostäder? Går ni till val på att negligera hundratals medborgares åsikter om ett moskébygge mellan två bostadsområden? Ni gick väl inte heller till val på att flytta oppositionsrådets kontor från kommunhuset till Oljeshejkerna.

Medborgare, kommuninvånare. Alvesta Alternativet ska föra en politik som är till gagn både för dagens invånare och nyinflyttade och för befintliga företagare liksom nyetablerade.

Jan-Erik Svensson, Lars-Olof Franzén, Jan Franzén, Alvesta Alternativet

Annons
Annons
Annons
Annons