Annons

Politikerna och elbolagen lika goda kålsupare

I härvarande tidning och i massmedia generellt, har vi så här inför valet, och på grund av de höga elpriserna, fått höra en hel del partipolitiska floskler om lösningen på problemet. Huvudsakligen tal om vind- och kärnkraft samt till och med energisnåla glödlampor. Inget parti har dock förmått redovisa någon form av konkreta, kortsiktiga och verkningsfulla åtgärder inför kommande vinter.
Insändare • Publicerad 4 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Olle Nilsson skriver om Sveriges energipolitik.
Olle Nilsson skriver om Sveriges energipolitik.Foto: Paul Kleiven

Vi har begåvats med en regering, som näppeligen lyckats med något, och som däremot är i framkant vad gäller misslyckandena, såsom flykting- och integrationspolitiken, och som god tvåa kommer energiförsörjningen, förödd av Miljöpartiet.

Vi som bor i elområdena 3 och särskilt 4, riskerar nu inför vintern, att drabbas av sådana kostnader, att en pensionär eller familj med normala inkomster inte klarar av att betala sin elförsörjning, alldenstund som också inflationen närmar sig 10 procent och drivmedelskostnaderna ligger mellan 20 och 30 kronor per liter. Till detta kommer också kraftigt stigande räntor. Att, som regeringen då, söka finna ett Columbi ägg, i form av till exempel ett drivmedelsbidrag på 1 000 kronor ter sig enbart löjligt, särskilt som detta skulle utgå jämväl till elbilar. Förslaget duger inte ens som valfläsk.

Annons

Men nu är den övergripande frågan akut, inför vintern, och då kan man inte likt energiministern K. Farmanbar med en dåres envishet hänvisa till den vindkraft som ännu inte finnes. Likheten med Bagdad Bob är tyvärr slående. Och är man aldrig så lite realistisk, i kombination med viss egen tankeförmåga, kan man inte heller skylla allt på kriget och tyskarnas misslyckade energipolitik som vi inte kan och ska betala för.

Vad än värre är, att inte heller något av samtliga övriga partier har redovisat någon konstruktiv lösning, vad gäller elpriset på kort sikt. Möjliga lösningar finnes ju, flera i form av politiska och administrativa beslut

• Ett elområde för hela Sverige, med samma pris, oaktat var man bor.

• Ett inhemskt pris, som är helt frikopplat från exportpriset.

Att ingen partiledare på allvar tar upp detta, inte ens SD, beror det möjligen på omtanke om statens skatteintäkter, och bolagens omotiverade övervinster. Normalt sett är politikerna, sedan gammalt, mycket generösa gentemot norra Sverige, medelst skatteutjämningar och olika former av bidrag till jordbruk, transporter och mycket annat. Har detta gått så långt att man tappat den intellektuella förmågan att tänka sig en fördelning i motsatt riktning. Därför en förnyad uppmaning till främst partiledarna, ett valår som detta, att avbryta sina semestrar, och söka tänka konstruktivt till medborgarnas fromma, även om det kan kännas ovant.

Att åka runt på marknader och andra jippon och upprepa gammal långsiktig skåpmat löser inte dagens allvarliga problem inför kommande vinter. Väljarnas dom bör annars bli hård.

Olle Nilsson

”Att åka runt på marknader och andra jippon och upprepa gammal långsiktig skåpmat löser inte dagens allvarliga problem inför kommande vinter. Väljarnas dom bör annars bli hård.”
Annons
Annons
Annons
Annons