Annons

Replik: ”Att släppa igenom en budget som man tycker är dålig är att svika sina väljare”

Moderaterna har inte ändrat sig om det kommande landsbygdsrådet, skriver partiet i en replik till Centerpartiet där man även kritiserar de tidigare Allianskollegornas beteende i budgetprocessen.
Debatt • Publicerad 30 november 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anton Olsson (M) och Pernilla Tornéus (M).
Anton Olsson (M) och Pernilla Tornéus (M).Foto: Smålandsposten

Tina Sturesson undrar i en replik den 23:e november om Moderaterna ändrat sig angående frågan om landsbygdsråd. Det har vi inte. Att inrätta ett landsbygdsråd fanns med i budget 2023 från S, V och MP, en budget som ni i C inte röstade på. Att inrätta ett landsbygdsråd var då inte med i vår budget, inte heller i er eftersom ni inte lagt någon egen de senaste två åren, och inte heller röstat på någon. Ett ytterst märkligt beteende som vi tycker att varje Centerväljare bör ta i beaktning inför kommande val.

I vår budget för 2024 finns landsbygdsråd med, eftersom vi respekterar den budget som vinner. Vi finansierar det inom ram, till skillnad från styret som har ett förslag på ett landsbygdsråd med en extra finansiering på 300 000 kronor. Vi vill inte att den politiska organisationen ska svälla och tycker därför att de politiker som sitter i rådet, ska ha det som en del av nuvarande uppdrag och inte få ytterligare arvodering. Egentligen tycker vi att ett landsbygdsråd är överflödigt då vi som är förtroendevalda har ett ansvar för hela Växjö kommun och ska se till alla invånares bästa, oavsett var de bor, hur gamla de är, eller vilka intressen de har. Nu är det beslutat om ett landsbygdsråd och då är vårt ansvar att göra det bästa av det.

Annons

Under våren 2023 genomfördes dialogmöten med representanter från landsbygden på sex olika platser runt om i kommunen för att tillsammans sätta formerna för ett landsbygdsråd.

”Hur många råd man än inrättar kommer det alltid finnas de som känner sig exkluderade.”

Under den processen framkom det bland annat i en insändare från Centerpartiet att man redan valt sin representant till rådet och formerna för hur rådet skulle verka. Detta anser vi också vara ytterst märkligt. Var dessa dialogmöten bara ett spel för galleriet?

Vi tycker att landsbygden är väldigt viktig, men instämmer med vår partikollega Bo Frank om det verkligen blir något annat än plakatpolitik att inrätta råd efter råd. Hur många råd man än inrättar kommer det alltid finnas de som känner sig exkluderade. I Sverige har vi en representativ demokrati som vi ska värna och vara stolta över. Det är viktigt att alla partier ser till att ha en bredd bland sina folkvalda och att de som är folkvalda ser till att vara lyhörda och lyssnar in alla medborgare. Vi anser därför att det är ytterst beklagligt att inte samtliga partier i Växjös kommunfullmäktige får möjlighet att vara med i landsbygdsrådet. Eller är det Centerpartiets mening då ni inte vill ge Sverigedemokraterna något inflytande i politiken? Ni förlorade många väljare på landsbygden i valet 2022 och kanske röstade de på SD i stället?

I tisdagens budgetdebatt sköt Centerpartiet mot att vår budget var för ”sossig”. Det är ett väldigt märkligt anklagande när de släpper fram just Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget. Här sviker de ännu en gång sina väljare då de lovat att inte heller ge Vänsterpartiet något inflytande i politiken. Med vårt budgetalternativ hade Centerpartiet fått en budget som värnat välfärden först och som klarat överskottsmålet över en femårsperiod, som Centerpartiet hävdat varit så viktigt. Det är bara att beklaga att Centerpartiet inte valde att rösta på vår budget eller åtminstone visa väljarna vad de tycker mer än att vara ett missnöjesparti som lägger ner rösterna. Det må så vara som Tina Sturesson hävdar, att Centerpartiet fick med några av sina förslag i 2024 års budget, men att släppa igenom en budget som man tycker är så dålig att man inte kan rösta på den, det är att svika sina väljare.

Pernilla Tornéus (M), Oppositionsråd i Växjö kommun

Anton Olsson (M), Oppositionsråd i Växjö kommun

Tidigare inlägg i debatten:

Annons
Annons
Annons
Annons