Annons

Replik: ”Det viktigaste för oss är att den nuvarande simhallen bevaras som badanläggning”

Växjö Forum menar att de aldrig varit emot byggandet utav en ny simhall, bara att de vill att den gamla simhallen också bevaras som badanläggning.
Debatt • Publicerad torsdag 09:45
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Simhallen i Växjö – fortsatt simhall eller en ny plats för teater, konst och musik?
Simhallen i Växjö – fortsatt simhall eller en ny plats för teater, konst och musik?Foto: Jonas Engman

”Växjö kommun behöver en ny simhall. Den nuvarande är i dåligt skick och i många år har en lösning diskuterats”. Det skriver ledarna för sju av åtta partier i Växjö kommunfullmäktige i Smålandsposten och i Växjöbladet-Kronobergaren.

Växjö Forum håller med. Vi har aldrig varit emot en ny simarena. Dock menar vi att den nuvarande simhallen och den plats den ligger på är en redan ”slipad diamant” för att travestera kultur- och fritidschefen Tomas Ekelius som menar att östra sidan av Växjösjön är en ”oslipad diamant” (Växjöbladet-Kronobergaren 25/4).

Annons

Visst, själva simhallen är nedgången och behöver renoveras, och parken utanför har stor potential att vidareutvecklas som aktivitetspark. Men att slipa om simhallen till något annat låter sig inte göras utan att dess unika karaktär går förlorad. En för stadens befolkning omistlig byggnad som sedan begynnelsen präglades av en sällsynt hög konstnärlig ambition.

Det viktigaste för oss är alltså att den nuvarande simhallen bevaras som badanläggning. Helst kompletterad med badbryggor och kallbadhus i Växjösjön, vilket nuvarande detaljplan tillåter. Vi är också övertygade om att en ny hall med bland annat en 50 m-bassäng mycket väl kan byggas till den nuvarande simhallen. I Växjö Forums skrift ”Rädda vår simhall” visas en idéskiss på hur en sådan tillbyggnad skulle kunna gestaltas.

”Den absolut bästa platsen för ett nytt scenkonsthus är invid den gamla teatern vid Teatertorget.”

Men den nya tävlingsdelen av simhallen (50-metersbassäng, hoppbassäng, läktare, med mera) kan mycket väl ligga på en annan plats. I ett längre tidsperspektiv blir det till och med en tillgång för vår växande stad att ha två simhallar med olika inriktning. En med fokus på simidrott väster om stadskärnan och nära Arenastaden, och en annan med fokus på familjebad, rekreation och relax i och omkring nuvarande simhall.

Där finns stora möjligheter att utveckla det populära området runt Växjösjön till en fantastisk sjöstadspark där vattenanknutet friluftsliv ovan och under vattnet kan fortsätta att utvecklas. Genom kontakten med vår historiska stadskärna kan detta bli en turistmagnet. Motionssimning och simskola kan förekomma i bägge simhallarna. Den nya hallen kan byggas först, så att den är klar när den gamla sedan renoveras. Detta är självklart också möjligt i tillbyggnadsalternativet. De som hävdar att Växjö skulle stå utan simhall under flera år om den nuvarande renoveras och byggs till har fel.

Vi är naturligtvis fullt medvetna om att Växjö också behöver ett nytt scenkonsthus. Men att försöka bygga om simhallen till teaterbyggnad, betyder att man skall bygga om det stora, dagsljusflödande simhallsrummet till en ”black box”. Ett rum utan dagsljus, med höga krav på både ljus och ljud. Det skulle medföra att man effektivt förstör en av byggnadens största kvalitéer. Det blir dyrt och det blir dåligt.

Den absolut bästa platsen för ett nytt scenkonsthus är invid den gamla teatern vid Teatertorget. Den gamla teatern behöver större foajé och bar, bättre loger och utrymmen för skådespelarna. Detta går bra att samordna med ett nytt scenkonsthus om man placerar dem bredvid varandra. Markägaren till den aktuella tomten har sagt sig vara positiv till en sådan lösning. Ta vara på den möjligheten, som också skulle ge ett viktigt tillskott till centrum!

Växjö Forums styrelse 2024

Hans Andrén, Jan-Olof Olson, Mats Kollind, Pål Karlsson, Olof Thedin, Järda Blix

Tidigare inlägg i debatten:

Annons
Annons
Annons
Annons