Annons

Replik: ”Justeringen leder till en mer rättvis fördelning inom VA-kollektivet”

Fastighetsägarna Syds styrelse Växjö uttryckte stark kritik mot den nya vatten- och avloppstaxan i kommunen.
Nu svarar samhällsbyggnadsnämnden.
Debatt • Publicerad 19 maj 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Otto Lindlöf (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Otto Lindlöf (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.Foto: Elvedin Basic

I augusti 2023 beslutades att Växjö kommun skulle följa den branschstandard gällande utformning av VA-taxan som branschorganisationen Svenskt vatten tog fram 2022. Många kommuner har redan gått över till den nya taxekonstruktionen och Svenskt vatten vill att så många som möjligt går över till den nya konstruktionen eftersom det gör att upplägget på taxan då ser likadant ut i vilken kommun man än bor eller verkar i och att den leder till en mer rättvis fördelning inom VA-kollektivet.

Den kommunala VA verksamheten finansieras med en VA taxa som är uppdelad på en brukningsavgift (en fast och en rörlig del) och en anläggningsavgift som är en engångskostnad som tas ut i samband med att fastigheten ansluter sig till det kommunala VA systemet. Förändringen som gjordes påverkar inte anläggningsavgifterna utan de har beräknats utifrån samma beräkningsgrunder som nu infördes i brukningsavgifterna sedan 2015. Anläggningsavgifterna som sådana lämnades oförändrade för 2024.

Annons

Vi vill tydligt understryka att den strukturförändring som kommunen har gjort är intäktsneutral. VA-kollektivet eller kommunen får alltså inte ökade intäkter efter förändringen. Det innebär också att det finns flera kommersiella fastigheter som fått en sänkning av sin brukningsavgift.

Avgifterna för villakunderna påverkades inte av justeringen. Innan justeringen till bostadsenheter infördes i taxan var det storleken på vattenmätare som styrde taxan vilket gjorde att det var stora språng i kostnaderna beroende på vilken vattenmätare som krävdes för respektive fastighet. I den nya taxan är kostnaderna jämnare fördelade utifrån fastighetens nytta av en VA anslutning, vilket innebär att några får betala mindre och några mer än de gjort tidigare. Att 150 kvadratmeter räknas som en bostadsenhet är inget nytt utan det är en allmänt vedertagen omräkningsfaktor som provats flera gånger rättsligt och också används av många kommuner idag.

”Med det sagt tar vi till oss kritiken gällande hur detta har kommunicerats och ska försöka bli ännu bättre framöver.”

Beslutet lades ut på anslagstavlan enligt kommunens rutiner, hemsidan uppdaterades med information och en nyhet skrevs i samband med beslutet. Därefter skickades brev ut till alla fastighetsägare berörda av en höjning eller sänkning. Merparten av fastighetsägarna i kommunen fick informationen tidigare än december och informationen har funnits tillgänglig på hemsidan att läsa om man så önskade. Flera av våra kunder hör också av sig i samband med deras budgetarbete för att ta reda på hur eventuella förändringar påverkar dem. Med det sagt tar vi till oss kritiken gällande hur detta har kommunicerats och ska försöka bli ännu bättre framöver.

Kostnaderna för respektive fastighet baseras på de uppgifter som VA-huvudmannen har för respektive fastighet och om det finns oklarheter kring ytor etc så kontakta oss så att vi kan kontrollera de uppgifter vi har som ligger till grund för VA taxan.

Växjö kommun vill ha en VA-taxa som följer den branschstandard som finns där respektive fastighet betalar för den nytta som finns för en VA-anslutning. Vi beklagar att några fastigheter fått en stor höjning av avgiften i samband med justeringen men den leder till en mer rättvis fördelning inom VA-kollektivet.

För Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är ett aktivt näringslivsarbete viktigt. Vi träffar löpande olika företrädare för näringslivet i kommunen och för dialog i olika frågor och det vill vi fortsätta göra.

Otto Lindlöf (S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Cheryl Jones Fur (Mp), 1:e vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Johnny Werlöv (V), ledamot samhällsbyggnadsnämnden

Läs tidigare inlägg i debatten:

Annons
Annons
Annons
Annons