Annons

Replik: ”Moderata Ungdomsförbundet kommer alltid stå upp för friheten”

MUF i Kronoberg svarar på den kritik som Demos S-studenters ordförande riktat mot ungdomsförbundet.
Debatt • Publicerad 23 februari 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
bild 1/3
Johan Vanerell, Ordförande MST Växjö.
Emma Falkbacken, distriktsordförande MUF Kronoberg.
Simon Swalander, vice distriktsordförande MUF Kronoberg.
Johan Vanerell, Ordförande MST Växjö.
Emma Falkbacken, distriktsordförande MUF Kronoberg.

Demos S-studenter i Växjös ordförande Alexander Soto Runevall skriver i Smålandsposten att MUF Kronoberg under deras distriktsstämma skulle ha uppmanat sina medlemmar att ta radikala beslut. Vi skulle säga att vi lagt fram förslag som vi vet Sverige behöver för ett säkrare, tryggare och friare Sverige.

Moderata Ungdomsförbundet kommer alltid att stå upp för friheten och att man ska få behålla så mycket som möjligt av de pengar man tjänar själv. Det är just det distriktsstyrelsen tagit hänsyn till när de tagit ställning till motionen och skrivit propositionen.

Annons

Motionen om att avveckla det svenska utvecklingsbiståndet beskriver att man inte alltid kan vara säker på att utvecklingsbiståndet går till rätt delar. Det finns inget krav på länder som får svenskt utvecklingsbistånd idag att ha någon motprestation. Sverige är en ledstjärna i demokrati och det ska vi vara stolta över och vår värdegrund och vårt arbete ska fortsätta att spridas till andra länder med större utmaningar, men det behöver göras på ett korrekt sätt.

”Vi följer självklart medlemmarnas vilja och ser den demokratiska viljan i rörelsen som vital.”

Namnet Krigsmakten är inte ett nytt begrepp i svensk försvarshistoria. Fram till 1975 var namnet Krigsmakten samlingsnamnet på alla svenska militära myndigheter och byttes sedan till Försvarsmakten. Vi i MUF Kronoberg tycker att det är naivt att inte våga förstå sig på omvärldsläget i världen. Vi har ett krig i närområdet och ett intåg i Nato är närmare än någonsin.

MUF Kronobergs distriktsstyrelse ville pröva om ett namnbyte var aktuellt och därför föreslogs det i propositionen, denna del i propositionen fick avslag då medlemmarnas vilja var att bibehålla namnet Försvarsmakten. Vi följer självklart medlemmarnas vilja och ser den demokratiska viljan i rörelsen som vital.

Angående euron och en ingång för Sverige i den europeiska växelkursmekanismen, hade att-satsen i sig kunnat förtydligas för att mer direkt notera viljan att slippa euron genom en opt-out. Faktum är däremot att brödtexten i propositionen, i relation till europeisk politik, specifikt noterar att målet med att anta europeiska växelkursmekanismen faktiskt är att undvika en övergång till euron. Målet är att anta det bästa möjliga avtalet för svensk penningpolitik, som skulle innebära en förstärkt krona på sikt, men också innebära att vi får behålla kronan genom en officiell opt-out, något som en folkomröstning inte är. Det påstås i S demos debattartikel att MUF Kronoberg vill ge bort den svenska penningpolitiska självständigheten till byråkrater i Tyskland, när det explicit är motsatsen som är grunden för argumentet i vår proposition.

Det påstås också i Demos S-studenters debattartikel att ERM skulle innebära att Sverige kliver in i eurons väntrum, men som land har vi snarare stått i just det väntrummet och kommit med ursäkter varje gång Sveriges namn ropats upp. Euron har hittills behandlats som något frivilligt, något som det definitivt inte är.

Claude Juncker (före detta Europeiska kommissionens ordförande) har själv noterat hur medlemmar behöver ta tydligare beslut gällande deras medlemskap eller icke medlemskap i eurozonen, och att ursäkter helt enkelt inte kommer att räcka till, samt att endast länder med officiella opt-outs har rätten att undvika samarbetet (European Commission, 2017). Danmark tas upp som exempel i propositionen, där deras medlemskap i europeiska växelkursmekanismen är precis den typen av avtal som propositionen menar att anamma, där en officiell opt-out ur euron innebär att Danmark aldrig kommer tvångsintegreras i eurozonen, utan kan däremot behålla sin inhemska valuta med en betydligt förstärkt växelkurs. Den danska valutakursen har ökat med 28.34% sedan 2014, och den danska kronan är idag värd 1.52 SEK (DI, 2024).

Moderata Ungdomsförbundet kommer alltid stå upp för friheten, sänkt skatt och att alla ska få behålla så mycket pengar av det man tjänar som möjligt, det är så vi bygger svensk välfärd.

Emma Falkbacken, Distriktsordförande MUF Kronoberg

Simon Swalander, Vice distriktsordförande MUF Kronoberg

Johan Vanerell, Ordförande MST Växjö

Annons

Läs fler inlägg i debatten:

Annons
Annons
Annons
Annons