Annons

Replik: ”Produktion av fossilfri el sänker elpriset och skapar sysselsättning”

”Närproducerad el kan ha positiv effekt på landsbygden”, skriver Anna Werner, vd på Svensk Solenergi, i en replik mot villaägarna som protesterat mot en planerad solpark.
Debatt • Publicerad 19 december 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.
Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.Foto: Pressbild/Jann Lipka

Villaägarna skriver i Smålandsposten (11/12 2023) att en solkraftspark söder om Tävelsås har konsekvenser för småhusägarnas boende, hälsa och miljö, utan att precisera vad som avses. Utan att känna till detaljerna i det aktuella fallet är det självklart trist om det finns boende som inte är nöjda med de samråd som skett. Det finns mycket som går att göra för att den gröna korridor som en solpark utgör ska fungera så bra som möjligt för flora och fauna.

All markanvändning innebär en mindre eller större miljöpåverkan och självklart ska vi sträva efter att reducera den så mycket som möjligt. Viktigt är nu att världen så snabbt som möjligt gör sig kvitt fossilberoendet. Så det övergripande målet med satsningen på solenergi är förstås att bidra till att täcka det ökade elbehovet utan att bidra till ökade koldioxidutsläpp. Att snabbt stabilisera och i bästa fall reducera dessa utsläpp är en ödesfråga för mänskligheten.

Annons

Med stigande temperaturer kommer framtiden att innebära ett stort hot mot bland annat biologisk mångfald och matproduktion.

”Konsumentverket har inte fällt ett enda företag i solbranschen för green-washing”

Villaägarna tar också upp det faktum att fastighetsavgiften kan stiga för närliggande markägare eftersom projektutvecklare av solparker är villiga att betala mer för ett arrende än de lantbrukare som arrenderar marken för att odla grödor. Det är ett faktum för landets småhusägare att fastighetsavgiften stiger när ett område blir populärt eftersom priset på fastigheterna stiger, men det kan knappast belastas en projektutvecklare som finansierar produktion av fossilfri el som sänker elpriset dagtid och skapar sysselsättning i trakten.

Vad gäller Villaägarnas tankar kring green-washing vill vi förtydliga att Konsumentverket inte fällt ett enda företag i solbranschen för green-washing. Myndigheten har förklarat att de hellre ser att vi talar om förnybar och fossilfri el, vilket solkraft är, än använder icke-precisa uttryck som grön el. Det betyder inte att verket kommit fram till att de som använt uttrycket ”grön el” om solkraft hittills har haft fel. De vill bara att företagen tydligare ska precisera vad som avses.

Elpriserna i Norden började stiga i slutet av november. December inleds med mer än dubbelt så höga elpriser som förra månaden. Ökningen beror främst på kyligt, torrt väder och ökad elanvändning, men även på några oplanerade kärnkraftsstopp. Det fåtal timmar som solen lyser så här års kan solcellsanläggningar på tak och mark hjälpa till med att kompensera för sådana händelser. Det är till nytta för både hushåll och företag.

Anna Werner, vd Svensk Solenergi

Tidigare inlägg i debatten:

Annons
Annons
Annons
Annons