Annons

Replik: ”Växjö Forum är inte intresserade av någon annans behov utom sina egna”

”Växjö Forum behöver rannsaka sig själva. Den låga nivån är häpnadsväckande”, menar John Wernbom, kommunikatör på We Group.
Debatt • Publicerad 10 februari 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Flera företrädare för Växjö forum protesterar mot beslutet att bygga en ny simhall på Bäckaslöv. Från vänster: Olof Thedin, Järda Blix, Lennart Burde och Jan Fornander.
Flera företrädare för Växjö forum protesterar mot beslutet att bygga en ny simhall på Bäckaslöv. Från vänster: Olof Thedin, Järda Blix, Lennart Burde och Jan Fornander.Foto: David Färdigh

Lennart Burde frågar sig varför ingen lyssnar på honom och Växjö Forum. Nu tycks desperationen total när helt ovidkommande paralleller görs mellan kokainmissbrukande politiker i Rosenbad och lokalpolitiker i Växjö. Den låga nivån är häpnadsväckande.

Att badhus engagerar är situationen i Växjö ett utmärkt exempel på. Det är i grunden sunt med en livlig debatt men Växjö Forum behöver rannsaka sig själva. De undrar varför de inte får gehör för sina förträffliga förslag. Svaret stavas navelskåderi och total nonchalans för det politiska arbetet.

Annons

Det huvudsakliga argumentet kretsar kring själva simhallen. Växjö Forum talar om en ”arkitektonisk pärla” och en ”signaturbyggnad”.

Man vill bygga till och renovera det gamla badet och man hävdar att det är billigare än att bygga nytt. Men är det verkligen det? Det beror ju helt och hållet på var man lägger ambitionsnivån, vilken tidshorisont man tittar på, om man tar hänsyn till livscykelkostnaden och vad man vill uppnå med ett badhus.

Det är uppenbart att Växjö Forum inte är intresserade av någon annans behov utom sina egna. När man stångar sig blodig för fortsatt drift av ett 50 år gammalt badhus med komplexa och evinnerliga renoveringsbehov och problematisk geografisk placering, väljer man att bortse från alla andra intressenter som också nyttjar en badanläggning. Exempelvis barn, ungdomar och simklubben som inte vill något annat än att ha en fungerande anläggning med rätt innehåll, som är lätt att ta sig till, och som ligger nära skolor och fritidsverksamheter.

”Vi är trötta på att få vårt namn draget i smutsen av en organisation vars föreställningar rimmar illa med vad vi tror på.”

Nu har Växjö kommun bestämt att en ny anläggning kommer byggas i Bäckaslöv, men att det gamla badhuset kommer stå kvar, även om badverksamheten upphör. Trots att detta väljer Växjö Forum att fortsätta driva frågan om renovering.

Till skillnad från Växjö Forum har politikerna i Växjö lyssnat på andra än sig själva. Inte bara Mille Örnmark eller We Group. Politikerna har helt enkelt gjort vad som förväntas av dem. De har lyssnat på kommuninvånare, föreningar och tjänstepersoner och de har gjort studiebesök på andra anläggningar. Man har ändrat uppfattning i ljuset av nya fakta och insikter.

Lennart Burde saknar kostnadskalkyler för det kommande badet i Bäckaslöv. Men varför skulle politikerna i ett tidigt skede – innan innehållet i det nya badet bestämts – dela med sig av kalkyler med stora felmarginaler?

Slutligen, det åligger inte ett litet konsultbolag att försvara en kommun, beträffande ett projekt som man egentligen inte är delaktig i. Men vi är trötta på att få vårt namn draget i smutsen av en organisation, vars föreställningar rimmar illa med vad vi tror på. Ett badhus innefattar många olika verksamheter och behov. Att bara se till sina egna väcker inte sympati.

För det är behoven för de kommande 40–50 åren som har störst relevans. Det är de barn som föds nu 2024 som kommer vara den huvudsakliga nyttjaren av de renoveringar eller nybyggnationer vi gör idag. Det är deras behov som måste stå i centrum.

På We Group ser vi med glädje och förhoppning fram emot vad Växjö kommun kommit fram till senare i vår, när det nya badet presenteras, mer i detalj. Det borde även Växjö Forum göra.

John Wernbom, Kommunikatör We Group

Annons
Annons
Annons
Annons