Annons

Rum för hjärta och hjärna

Nu startar arbetet med att skapa Europas hållbaraste fastighetsbolag. Vöfab har under mer än 40 år haft förmånen att få tillhandahålla de viktigaste rummen i livet för Växjös invånare. I våra förskolor, skolor, äldreboenden och idrottsanläggningar skapar vi utrymme för människor att växa genom lärande, kreativitet, omsorg och trygghet.
Debatt • Publicerad 3 januari 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vöfab har tagit över universitetets lokaler.
Vöfab har tagit över universitetets lokaler.

Vid årsskiftet inleddes ett nytt kapitel i Vöfabs historia när vi tog över verksamhetsdelen av Vidingehem, samtidigt som vi från Videum tog över bland annat universitetets lokaler. Genom detta kommer vi att bli starkare och en ännu bättre värd för de tiotusentals människor som varje dag finns i våra lokaler.

Vår verksamhet handlar i grunden om att skapa ett bättre och hållbarare samhälle och ett bättre och hållbarare Växjö. Vi kommer såklart att sträva efter att göra så stora insatser som möjligt inom alla FN:s 17 hållbarhetsmål, men några kommer vi att ha extra fokus på.

Annons

Mål 3 – god hälsa och välbefinnande, mål 4 – god utbildning och mål 10 – minskad ojämlikhet – är vår kärnverksamhet och står i fokus. Våra lokaler ska vara utformade så att alla de som vistas där, äldre, barn och unga, och de som arbetar där, alltid ska kunna vara sina bästa jag. Lokalerna ska vara anpassade för verksamhetens behov men också flexibla så att de kan förändras när behoven förändras. I synnerhet vill vi vara bäst på att lyssna, att vara lyhörda mot de som använder våra lokaler.

Mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt tillsammans med mål 5 – jämställdhet och mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen – är ledstjärnor i vårt dagliga arbete. För oss är det en självklarhet att både vara den bästa arbetsgivare som kan tänkas för alla dem som vi har förmånen att ha som medarbetare. Vi ska vara en arbetsgivare som inte bara erbjuder bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö, vi ska också vara en trygg och varm arbetsplats oavsett varifrån man kommer, vem man är eller var i livet man befinner sig. Vi är säkra på att alla växer av att möta olikhet.

Samtidigt ska vi vara så effektiva som det bara går. Ju effektivare vi är desto mer pengar blir det över till de människor vi jobbar för – lärare, pedagoger, forskare och vårdpersonal. Och i slutändan våra barn och gamla. En viktig del av detta är att satsa på digitalisering, nya affärsmodeller och tjänster.

Genom att ligga i främsta ledet när det gäller mål 7 – hållbar energi för alla, mål 13 – bekämpa klimatförändringarna och mål 15 – ekosystem och biologisk mångfald – så kan vi lämna vårt bidrag till en planet i ett bättre skick för kommande generationer. Det kan vi göra dels genom att skala upp arbetet med att förse våra byggnader med solceller, dels att använda modern teknik för att energieffektivisera alla våra fastigheter. Vi kommer också att satsa på att se till att våra utemiljöer fylls av liv genom att skapa bättre miljöer för den biologiska mångfalden att frodas i.

En sak är vi helt säkra på. Att alla dessa mål hör samman. Om våra medarbetare mår bra och är stolta så kommer vi att kunna ge mer till de som använder våra rum. Om vi producerar mer energi och gör av med mindre så kommer vi de pengar vi sparar att komma verksamheterna till gagn. Om vi skapar levande utemiljöer så kommer de som använder dem att må bättre och bli friskare. Det är bara genom att se helheten som vi kan bli Europas hållbaraste och bästa fastighetsbolag.

Lennart Adell Kind (MP), styrelseordförande Vöfab

Håkan Frizen (V), v. styrelseordförande Vöfab

Tony Lundstedt (S), styrelseledamot Vöfab

Annons
Annons
Annons
Annons