Annons

S-regeringen har fått pippi

300 000 privata skogsägare, ofta familjer, gör fantastiska insatser varje dag för att få fram mer virke ur skogen, minska det fossila och värna naturvärden. Regelbördan för dessa skogsbrukare är tung och S-regeringen har dyrt och heligt lovat att regelbördan inte ska ökas på ytterligare med nya beslut. Det socialdemokraterna nu gör är precis tvärtom och kommer att få oanade konsekvenser för det Svenska skogsbrukets existens.
Debatt • Publicerad 9 mars 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Konsekvensen av hur Sverige implementerar EU:s livsmiljö-och fågeldirektiv innebär att varje fågelindivid nu omfattas av ett mycket strikt skydd. Detta är både orimligt och oacceptabelt”, skriver Anna Tenje (M) och Sofia Stynsberg (M).
”Konsekvensen av hur Sverige implementerar EU:s livsmiljö-och fågeldirektiv innebär att varje fågelindivid nu omfattas av ett mycket strikt skydd. Detta är både orimligt och oacceptabelt”, skriver Anna Tenje (M) och Sofia Stynsberg (M).Foto: Anders Wiklund/TT

Skogsstyrelsens nya besked om att avverkning måste ta hänsyn till varje fågel, även om arten är livskraftig, innebär i praktiken att en stor del av svenskt skogsbruk omöjliggörs.

Den nya ordningen innebär att om du som skogsbonde som vill avverka skog eller för den delen bara ta ned en buske måste dokumentera och säkerställa att inte någon fågel störs eller att fåglarnas viloplatser skadas. Om du mot förmodan inte gör det här så riskerar du böter el fängelse.

Annons

Konsekvensen av hur Sverige implementerar EU:s livsmiljö-och fågeldirektiv innebär att varje fågelindivid nu omfattas av ett mycket strikt skydd. Detta är både orimligt och oacceptabelt. Moderaterna har därför lagt fram förslag i riksdagen för att tvinga regeringen att agera. Implementeringen av artskyddsreglerna måste ändras.

Ändras inte detta detta rent ut sagt pippitokiga förslag, hotas arbetstillfällen, exportintäkter och inte minst möjligheten att tränga ut det fossila. Allt vi gör fossilt kan vi göra med material från skogen istället. Moderaterna anser att hotade arter och värdefull natur ska skyddas. Vi ser att det svenska skogsbruket har en förmåga att kombinera aktivt brukande med att säkerställa den biologiska mångfalden.

I tidningen ATL den 16/2 skriver chefen för skogsstyrelsens skogsavdelning Göran Rune ”Lagen är sträng och krävande och rimligheten i alla detaljer kan man förstås ha synpunkter på, något vi tidigare har lyft till politiken och kanske behöver lyfta igen”. Ansvaret ligger ju inte hos skogsstyrelsen utan naturligtvis hos riksdag och regering som stiftar lagarna.

Här sviker regeringen återigen och kanske är det sista stöten de sätter in för att skogsägarna ska ge upp. Skogsägare och skogsägarföreningar vädjar till politiker att agera, om inte, så ser man slutet för den Svenska skogsbruksmodellen.

För att komma till rätta med den här absurda situationen som artskyddslagstiftningen lett till har vi moderater lagt fram ett förslag till miljö och jordbruksutskottet. Förslaget föreslår att artskyddsförordningen ändras så att förbuden mot påverkan på arter begränsas till EU:s miniminivå, det tydliggörs att det är staten som har utredningsansvaret och att rätten till ersättning vid inskränkning stärks.

Moderaterna agerar nu för att rädda svenskt skogsbruk och dess möjlighet att bidra till klimatomställningen. Vi moderater står på lant- och skogsbrukarnas sida där regelkrångel ska undvikas.

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande Växjö kommun

Sofia Stynsberg (M), riksdagskandidat

”Moderaterna agerar nu för att rädda svenskt skogsbruk och dess möjlighet att bidra till klimatomställningen.”
Annons
Annons
Annons
Annons