Annons

Samhället måste upptäcka de ungas psykiska ohälsa i tid!

Allt fler barn och ungdomar drabbas av psykisk ohälsa. Skolorna behöver ta denna fråga på allvar. Psykisk ohälsa leder ofta till utanförskap och att barn tidigt slås ut socialt, lämnar skolan och hamnar utanför gemenskapen. Jag anser att skolorna redan nu behöver göra mer! Det var skolpolitiken som gjorde att jag började engagera mig politiskt. Jag är den unga rösten och vi i Liberalerna kommer att driva frågan i valrörelsen!
Debatt • Publicerad 1 april 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Psykisk ohälsa leder ofta till utanförskap och att barn tidigt slås ut socialt, lämnar skolan och hamnar utanför gemenskapen.
Psykisk ohälsa leder ofta till utanförskap och att barn tidigt slås ut socialt, lämnar skolan och hamnar utanför gemenskapen.Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Skolsystemet behöver en bättre individanpassning efter behov. På det sättet kan lärare och assistenter motverka psykisk ohälsa bland sina elever. Lärare måste få bättre utbildning och kompetens i denna fråga. De blågrönas satsningar på elevhälsan i Växjö är bra och måste fortsätta under de kommande åren. Det är viktigt med elevstödjare och kuratorer som tillsammans med läraren skapar en så positiv och harmonisk skolsituation som möjligt för att främja inlärandet och stärka elevens självkänsla och välmående. Det som kuratorer kan arbeta med är livscoaching för att förbättra hälsan.

Den psykiska ohälsan för barn och ungdomar kan leda till flera allvarliga konsekvenser i vuxen ålder. Någon som lever med depressioner eller ångest som ung kan få svårigheter att senare kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Utanförskap är aldrig bra för individer. Samhället behöver göra mer för att rädda dessa individer. Barn och ungdomar i skolan behöver lära sig att det är okej att prata om sina känslor och problem. Tyvärr är det allt för många som inte vågar tala om att de lider av psykisk ohälsa. Samhället behöver ta bort det tabu som i dag finns om att vara öppen med att någon mår psykiskt dåligt.

Annons

Skolan behöver arbeta mer med att lyssna och finnas till för alla våra ungdomar. Det kanske viktigaste medlet för att motverka psykisk ohälsa är förståelse och ett medmänskligt bemötande från vuxna personer i vardagen. Alla människor behöver bli sedda och hörda! Det är därför det är så viktigt att skolan uppmuntrar och socialt stöttar alla elever, så att de kan nå sin fulla kapacitet.

Erik Persson Timm, kandidat till kommunfullmäktige, Liberalerna

Annons
Annons
Annons
Annons