Annons

Samhällsviktig kontanthantering bör vara statens ansvar

Olle Nilsson uttrycker i en replik (30/1) kritik mot en debattartikel (22/1) där jag argumenterar för att butiker inte bör tvingas till olönsam kontanthantering.
Replik • Publicerad 3 februari 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nina Wenning, vd Bankomat AB.
Nina Wenning, vd Bankomat AB.

I grunden tror jag att Olle Nilsson och jag vill samma sak, nämligen att det ska finnas en fungerande kontanthantering i samhället. Däremot har Olle Nilsson och jag olika syn på vem som bör ha det största ansvaret för denna kontanthantering.

För mig är detta i hög grad en principiell fråga. Kontanthanteringen är samhällsviktig och ansvaret för den bör därför – precis som för annan samhällsviktig infrastruktur – ligga på staten. Olle Nilsson anser i stället att ansvaret bör ligga på privata företag.

Annons

Frågan om statens respektive näringslivets ansvar för kontanthanteringen är högaktuell och har ställts på sin spets på grund av att svenskarna i allt större utsträckning betalar digitalt.

När konsumenternas efterfrågan på kontanter minskar så minskar också de ekonomiska incitamenten för kommersiella aktörer att hantera kontanter. Konsekvensen är att delar av kontanthanteringen har monterats ner. Ett exempel är att Kassagirot, som erbjöd manuella kontanttjänster, lades ner i höstas.

Ett annat exempel är att värdebolag – som en följd av det minskade kontantanvändandet – dels tar mer betalt för sina tjänster, dels minskar sin verksamhet. Det har i sin tur gjort det dyrare och krångligare för butiker att få tag på växelpengar och lämna in dagskassor, med följden att många butiker har slutat att hantera kontanter.

Jag tycker inte det är rimligt att tvinga privata företag till olönsam kontanthantering, i synnerhet inte när kontanthanteringen rent principiellt bör vara statens ansvar.

I stället bör staten ta ett finansiellt ansvar för kontanthanteringen, antingen genom att erbjuda kontanttjänster i egen regi eller genom att subventionera privata företag så att de kan fortsätta att erbjuda kontanttjänster.

I det sammanhanget vill jag reda ut vad jag tror är ett missförstånd från Olle Nilsson. Bankomat har inget förslag om att staten ska subventionera bankernas kontanthantering, som främst består av uttags- och insättningsservice.

Våra förslag handlar i stället om vad staten kan göra för andra delar av kontanthanteringen, främst manuella kontanttjänster, värdebolagsverksamhet och butikernas kontanthantering.

Jag välkomnar Olle Nilssons engagemang för kontanterna och ser gärna att många människor deltar i samhällsdebatten om denna viktiga fråga.

Nina Wenning, vd Bankomat AB

Annons
Annons
Annons
Annons