Annons

Satsa på att utveckla förnyelsebart bränsle

Kommunala bidrag som ges till flygplatsen ska inte gå till en fest för att fira ökade klimatutsläpp. Det skall gå till att utveckla arbetet med att kunna tanka mer förnyelsebart bränsle, skriver Lena Johansson (MP).
Debatt • Publicerad 7 mars 2018
Lena Johansson (MP) fortsätter debatten om den kommande flygfesten på Småland Airport.
Lena Johansson (MP) fortsätter debatten om den kommande flygfesten på Småland Airport.

Agnes Ozolins och Erik Malm framför i en debattartikel den 28 februari kritik mot att Småland Airport anordnar en flygfest för att fira utökade linjer och ett ökat antal resenärer. De menar att det rimmar dåligt med att Växjö kallar sig ”Europas grönaste stad”. Jag instämmer i deras kritik att man inte ser farorna med ett ökat flygande och att man därmed inte kommer att klara kommunens uppsatta mål att vara fossilfritt 2030. Man borde inte fira utan i stället känna stor oro över vad ett ökat flygande leder till för miljöpåverkan.

För att minska flygets utsläpp av CO2 måste man besluta om flera olika åtgärder.

Annons

Miljöpartiet har tillsammans med regeringen beslutat om att införa en flygskatt från den 1 april 2018. En bränsleskatt för bilar finns redan men flyget har varit befriat. Utgångspunkten är att miljöstörande utsläpp ska kosta, förorenaren skall betala.

Det finns ett starkt stöd från svenska folket i att införa en flygskatt. Flygbranschen har protesterat eftersom de vill sälja så billiga biljetter som möjligt. Det är svårare att förstå alliansens protester då de som politiker inte ska se kortsiktiga vinster som sitt mål, utan tänka på och ta ansvar för miljön i framtiden.

Intäkterna från flygskatten kan användas till utveckling och forskning av bioflygbränslen och att utveckla tågtrafiken.

Skatten kan också ha en dämpande effekt på flygandet vilket är nödvändigt tills vi i full skala har tillgång till bioflygbränsle. Debatten kring flygets miljöpåverkan har också fått allt fler att fundera över och minska sitt flygande. Dock inte tillräckligt mycket.

Bioflygbränslet är långt dyrare än fossila bränslen vilket skulle påverka biljettpriset mer än den blygsamma flygskatten. Att redan nu höja flygets biljettpris via skatten gör att man kan få en prisutjämning.

Regeringen har beslutat om att anslå 100 miljoner kronor 2018-2020 för forskning och utveckling av bioflygbränsle. Man tillsätter även en utredning där man ska ta fram de mest samhällsekonomiska styrmedel som krävs för att öka flygets användning av biobränsle. Utredningen ska vara klar 1/3 2019.

Karlstad Airport är först ut i Sverige med att ha anlagt en stationär tankanläggning för bioflygbränslen. Även om biobränsleinblandningen bara är en del i bränsletanken är det en bra början. Genom att öka produktionen och efterfrågan visar man färdriktningen.

Hur ser Småland Airports satsning ut för att kompensera det ökande flygandet? De är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och de ställda kraven är bra, men det saknas en plan för hur och när det skall ske en övergång till förnyelsebart flygbränsle.

I miljöcertifieringen nämns ”bli en del av Fly Green Fund och därmed stötta fonden i deras arbete med bioflygbränsle i Norden”. Men var kan man läsa om fonden och resenärernas möjlighet att bidra? Om man tittar på Småland Airports och aktuella flygbolags hemsidor kan man inte finna någon information om Fly Green Fund.

Miljöpartiet tycker inte att de kommunala och regionala bidrag som ges till flygplatsen ska gå till en fest för att fira ökade klimatutsläpp. Det skall gå till att utveckla arbetet med att kunna tanka mer förnyelsebart bränsle.

Lena Johansson (MP)

Annons
Annons
Annons
Annons