Annons

Sätt omsorgsfrågorna högst på agendan i Växjö!

Det är positivt att PRO i Smålandsposten (2022-12-20) lyfter frågan om äldreomsorgen. Denna viktiga fråga fick alldeles för lite utrymme i valdebatten. Nu ska vi börja 2023 med att rätta till detta, satsa på verkstad och inte på tomt prat.
Debatt • Publicerad 4 januari 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Är maten näringsriktig? Fungerar larmet? Får äldre den hjälp de har rätt till?
Är maten näringsriktig? Fungerar larmet? Får äldre den hjälp de har rätt till?Foto: Pontus Lundahl/TT

Våra folkvalda förefaller generellt inte vara lika lyhörda gentemot omsorgspersonal, äldre inom omsorgen eller mot personer med LSS-insatser. Lärarprofessionen och utbildningsområdets företrädare tycks bli lyssnade på i högre utsträckning. Elever och deras vårdnadshavare är mer krävande gentemot den kommunala förvaltningen och mot politiskt opinionsbildande än vad omsorgstagare och deras anhöriga är. Det är hög tid att denna grupp lär av skolvärlden och ställer krav på liknande vis.

Att personal saknas i äldreomsorgen är ett känt faktum. Medlemmar i Fackförbundet Kommunal uttryckte i en debattartikel i Smålandsposten (2022-02-26) att äldreomsorgen är ”kroniskt underbemannad”. I Växjö har man gjort mycket för att möta denna utmaning. Inrättande av specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor är en positiv insats men det räcker inte. Fler undersköterskor i omsorgen kan vi bara få genom att se till att arbetsmiljön i omsorgen är bra och att det finns karriärvägar. De riktade statsbidragen kommer också krävas.

Annons

Alla politiker, oavsett parti, borde driva frågan om en kvalitetsmässigt god omsorg – såväl inom äldreomsorg som LSS-insatser. Vi behöver inte lägga energi på att diskutera vilket parti som gjort vad. Vi måste i stället gemensamt säkerställa goda förutsättningar och hög kvalitet.

Det räcker inte med att ge mer pengar till verksamheten om ingen tittar på hur pengarna faktiskt används. Vi måste kvalitetssäkra! Det kan vi bara göra genom att kontrollera, analysera resultat, följa upp och arbeta stöttande. De nationella juridiska tillsyns- och kontrollinstanserna måste skärpas betydligt.

Är maten näringsriktig? Fungerar larmet? Får äldre den hjälp de har rätt till?

Ett sätt att förbättra kvalitet och uppföljningen av densamma inom omsorgen är att inrätta en motsvarighet till utbildningsväsendets skolinspektion. Härigenom skulle staten ta ett större och tydligare ansvar för omsorgsfrågorna och kvalitetsaspekten skulle naturligt lyftas. Det finns en skolinspektion och då ska det också finnas en Inspektion för omsorgsfrågor som kan besluta om sanktioner och ålägganden om kvaliteten inte är tillfyllest eller om beslut inte efterlevs! Utöver detta bör det inrättas styrande nationella regler vad gäller bemanning inom omsorgen.

Som liberala politiker i Växjö kommer vi att driva frågan om en utökat systematiskt kvalitetsarbete inom omsorgen. Detta innebär såväl kontroll av verksamheten som stöd till densamma. Vi behöver visa på goda exempel och aktivt följa upp och stötta de enheter och verksamheter som behöver bli bättre. Det räcker inte med ord, det krävs handling!

Christina Rosén (L), ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Lars Rejdnell (L), ledamot i omsorgsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons