Annons

Skolpengen ska gå till eleverna – inte till vinstuttag

Sedan generationer tillbaka råder det en mycket bred politisk enighet om målen för svensk utbildningspolitik, nämligen att alla barn, oavsett vilka föräldrar man har, var man bor eller vilken bakgrund man har, ska få ta del av en utbildning som ger bästa möjliga förutsättningar för vuxenlivet. Denna princip rådde när vi gick i skolan och den råder än i dag. Tyvärr ser verkligheten inte riktigt ut så.
Debatt • Publicerad 6 april 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Utbildning och vinstjakt hör helt enkelt inte ihop”, skriver debattörerna.
”Utbildning och vinstjakt hör helt enkelt inte ihop”, skriver debattörerna.Foto: Andreas Hillergren/TT

I dag har alla föräldrar rätt att välja skola åt sina barn. Oavsett vilken skola du väljer till ditt eller dina barn så betalar din kommun för utbildningen. Varje elev har en skolpeng som följer med till den skola som eleven studerar vid. Generellt sett är skolpengen lika stor oavsett vilken elev det handlar om, men elever med särskilda behov har en större peng med sig för att täcka det extra stöd som eleven behöver.

Lagen som reglerar skolpengen är utformad på så sätt att om till exempel Växjö kommun väljer att göra en särskild satsning på de kommunala skolorna måste skolpengen höjas även till friskolorna. Oavsett om de väljer att genomföra samma satsning eller inte. De får pengarna oavsett. Om Växjö kommun väljer att rusta upp skollokalerna så höjs hyrorna och för att de ökade hyreskostnaderna inte ska gå ut över utbildningen får skolorna mer pengar. Hyresbidraget höjs även automatiskt för friskolorna, oavsett om de har gjort en satsning på sina lokaler eller inte.

Annons

Växjö kommun tar i dag ansvar för alla elever. Oavsett om de har särskilda behov eller inte, om de är födda i Sverige eller om de har kommit hit som flyktingar. Den kommunala skolan nekar aldrig ett barn utbildning. Kommunen måste dessutom alltid vara beredd att ta emot elever om en fristående skola går i konkurs eller läggs ner av andra skäl. Detta får kommunala skolor ingen extra peng för.

Så här kan vi inte ha det. Vi kan inte ha ett skolsystem som ger mer pengar till skolor som inte tar samma ansvar som kommunen eller genomför samma typ av satsningar på barnen. I grunden tycker Socialdemokraterna att det är bra med det fria skolvalet och att föräldrar har möjlighet att välja skolor med till exempel annan pedagogisk inriktning eller föräldrakooperativ. Många av våra fristående skolor är ett välkommet tillskott i kommunen, men det finns också stora skolkoncerner som omsätter miljardbelopp varje år och där ägarna plockar ut stora summor i vinst. Pengar som skulle ha gått till elevernas utbildning hamnar i redan välbärgade aktieägares fickor.

Skolan måste bli mer jämlik och eftersom de kommunala skolorna tar ett större ansvar måste skolpengen förändras. Även de fristående skolor som tar större ansvar ska såklart kompenseras. Det måste vara möjligt för en kommun att reglera skolpengen om så önskas. Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Utbildning och vinstjakt hör helt enkelt inte ihop.

Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition

Martina Forsberg (S), oppositionsledare i utbildningsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons