Annons

Slaget om föräldrars rätt att välja skola till sitt barn

Inför årets val kommer slaget stå om föräldrars och elevers rätt att välja skola. Det framgår av Socialdemokraternas allt mer uppskruvade retorik. Genom en allt mer aggressiv ton gentemot friskolorna försöker man vända uppmärksamheten bort från sitt misslyckande enligt devisen ”anfall är bästa försvar”.
Debatt • Publicerad 17 januari 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Gudrun Brunegård (KD).
Gudrun Brunegård (KD).Foto: SUVAD MRKONJIC

Svensk skola är i kris. Sjutton procent av eleverna lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Var fjärde elev saknar fullständiga betyg. I vissa grundskolor går hälften av eleverna ut utan fullständiga betyg. Det är ett katastrofalt misslyckande. Rapportering om dålig studiero, lärarbrist och oklara PISA-resultat är återkommande i nyhetssändningarna.

Den borgerliga regeringen införde i början på 1990-talet rätten för föräldrar att välja skola för sitt barn. Den rätten och möjligheten vill nu Socialdemokraterna ta ifrån dig som förälder och själva ta makten över ditt barn. De som i 20 av de senaste 28 åren har haft regeringsansvaret försöker skylla ifrån sig ansvaret. Det är magstarkt.

Annons

Bristande likvärdighet i skolan måste bekämpas. Det görs bäst genom att fokusera på skolresultaten, inte genom att motarbeta friskolor som fungerar bra. Hela 85 procent av grundskoleeleverna går i kommunala skolor, men Socialdemokraterna pratar helst om de återstående 15 procenten. Vi behöver fler bra fungerande skolor, inte färre.

Jag är stolt över att Kristdemokraterna i 2022 års budget fått igenom viktiga reformer för att förbättra elevernas förutsättningar att uppnå kunskapsmålen. Svenska elever har färre undervisningstimmar än OECD-snittet. Nu lägger vi grunden för att ge eleverna mer tid med läraren och mer tid att tillägna sig grundläggande kunskaper. Vi ökar insatserna för att kompensera det kunskapstapp som pandemins distansundervisning förorsakat, bland annat genom utökade möjligheter till lovskola och förbättrad tillgång till läromedel. Grunden för det enskilda barnets trygghet och koncentrationsförmåga läggs i förskolan. Där gör vi en stor insats för att minska barngruppernas storlek.

Kristdemokraterna står upp för rätten att välja skola. Friskolor är en viktigt pusselbit för valfriheten. Varje skola ska vara en bra skola. I stället för att kasta ut barnet med badvattnet, som S gör, vill vi genom ökade anslag till Skolinspektionen säkerställa att varje skola fullgör sitt uppdrag och följer skollagen, vare sig skolan drivs kommunalt eller privat. Skolor som inte följer lagen ska lättare kunna stängas. Ägar- och ledningsprövning är viktig. Inga brottsligt belastade personer eller med terroristkopplingar ska kunna driva förskole- eller skolverksamhet.

Utbildningsministern vill ge friskolor 8,5 procent mindre per elev än kommunala skolor. Om det skulle bli verklighet skulle det i praktiken innebära dödsstöten för många skolor. Majoriteten av friskoleeleverna går i små friskolor, inte i koncernskolor. Nästan 90 procent av landets friskolor är små skolor med en till två enheter. Där finns inga ekonomiska marginaler. Det är dessa små skolor som först skulle tvingas lägga ned. Det är deras elever som först kommer att mista sin valmöjlighet om S får som de vill. Enligt Almega skulle kommunerna behöva bereda plats för 87 000 elever, som i dag går i friskola, om Socialdemokraternas förslag skulle gå igenom. Är det realistiskt? För oss kristdemokrater är valfriheten är här för att stanna.

Gudrun Brunegård (KD), riksdagsledamot Kalmar län, tjänstgörande ersättare i utbildningsutskottet

Annons
Annons
Annons
Annons